Annons

Gatuarbeten försenar lunchen för pensionärer

Ricky Callesen lastar bilen inför utkörning allt medan Christer Håkansson berättar för Landskrona Direkt om hur svårt det är för kommunen att informera om framkomligheten längs med Strandvägen där han har många lunchkunder som han kör ut mat till.

Kollektivtrafikbekymmer runt Strandvägen har stötts och blötts på sistone. Nu har buskörningar på gång- och cykelbanor uppenbarat sig. Lägg därtill brister i information och skyltning för alternativa körvägar. Mer eller mindre dagligen nås Landskrona Direkt av upprörda röster från området.
– Jag fick slänga mig åt sidan för att inte bli påkörd på gångbanan, säger en boende i området.

Annons
 

Det är inte bara de boende i kvarteren runt Strandvägen som är irriterade på avstängda gator. Även Christer Håkansson som driver lunchrestaurangen Himmalagat, är på krigsstigen. Argast är han på utebliven information.
– Redan för tre veckor sedan blev jag lovad att jag skulle få kontinuerliga rapporter om hur jag skulle ta mig in i områdena, dit jag har dagliga leveranser av luncher.

Himmalagat levererar varje vardag cirka 20 luncher till olika adresser i kvarteren runt Strandvägen. Men i och med att Strandvägen delvis är avstängd tvingas Christer Håkansson nu köra långa omvägar, om han alls kommer fram.

– Det har varit mer eller mindre klabb i tre veckor nu. Som det är så får jag först köra in söderifrån via Holmgatan. Sedan får jag vända igen och köra runt och hela vägen ut till Löpargatan och ner via Svaneholmsgatan, säger Christer Håkansson.

– Min rutt tar minst en halvtimme längre varje dag. På vissa platser har cementsuggor ställts i vägen så att det inte går att komma fram.

Enligt André Bengtsson på Räddningstjänsten så har de full kontroll (se annan artikel). Något som Christer Håkansson ifrågasätter.
– Hur kan de komma fram om inte jag gör det med min lille bil?

Det som dock upprör Christer Håkansson mest är att han blivit lovad information.
– Jag snackade med de ansvariga på kommunen och de lovade mig att informera om avstängningarna så att jag får fram maten till pensionärerna. Sedan dess har jag inte hört av dom, säger han och det går inte att ta miste på hur upprörd han är.

Från kommunens sida är man nöjd med informationen.
– Vi har informerat och fortsätter att göra det löpande när det blir en ändring eller vid en större händelse i projektet, säger Josefin Wallentin, Landskrona stads projektledare.

Hur informerar ni boende, taxi, budbilar, etcetera som ofta rör sig i området?
– Vi informerar boende i det berörda området via informationsbrev löpande under projektets gång i samband med ändringar eller större händelser i projektet. Entreprenören kontaktar de fastighetsägare som inte kan nå sin fastighet med bil inför att vi flyttar schakten inom en etapp. Kommer de inte i kontakt med fastighetsägaren informeras de genom skriftlig information i brevlådan. Dessutom bjuder vi in boende till informationsmöte inför att vi ska påbörja en ny etapp. Utöver detta har vi skyltar på plats och information på vår hemsida www.landskrona.se/strandvagen. Vi undersöker varför bud- och taxibilar inte har fått ta del av informationen och åtgärdar detta, utlovar hon.

Buskörning på GC-vägarna

Holmgatan är förlängd och sedermera avsmalnad med hjälp av betongsuggor.
– Hur ska räddningstjänsten och sopbilarna komma förbi här, undrar en läsare.
Foto: Läsarbild.

En boende skickar oss en bild som visar att betongsuggorna hindrar bredare bilar, det vill säga sopbilar och räddningstjänsten från framfart.
– Hindren är en säkerhetsåtgärd och är ditsatta för att förhindra trafik på gång- och cykelbanor. I samband med att gatan inte längre är öppen för genomfart har vi tyvärr haft problem med bilar som valt att köra in på GC-vägarna kring Strandvägen. Vi har satt ut hinder vid ett antal platser för att förhindra att bilar passera, förklarar Josefin Wallentin.

Är skyltningen optimal för att leda trafiken rätt?
– Skyltningen sker enligt trafikanordningsplanen (TA-planen). Utöver det har vi skyltat extra.

Är det inte möjligt att skapa en genomfart som löper parallellt med Strandvägen?
– Tyvärr går det inte att anlägga en parallell väg, då riskerar vi ras i schaktet vilket skulle innebära en osäker arbetsmiljö. Att bredda en gång-cykelbana är inte heller ett alternativ eftersom det inte skulle vara en trafiksäker lösning i ett område nära skolor och förskolor,  svarar Josefin Wallentin.

Läs mer: Räddningstjänsten har full koll

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser