Annons
Fredagen den 21:e januari
1.3°C 10.1m/s
Dagens namn: Agnes, Agneta

Koloniernas handlingsplan klubbas på måndag

Vårtecken syns lite varstans just nu. Snödropparna blommar i kolonierna och snart släpps sommarvattnet på.

Vårtecken syns lite varstans just nu. Snödropparna blommar i kolonierna och på måndag ska politikerna ta ställning till en ny handlingsplan för koloniområdena och som berör 1400 kolonier.

På måndag ska kommunfullmäktige ta ställning till “Handlingsplan för Landskrona koloniområde” i vilken det bland annat framgår att gångarna 11-13 på Sankt Olofs Vång på sikt ska omvandlas till bostadsområde. Handlingsplanen tar även upp framtida avloppslösning inom respektive område. Även problem med misskötta tomter och permanentboende ventileras och ger förslag på lösningar.
I en insändare på Planket vill kolonisten Janne Svensson idag att de politiska partierna redovisar sina ståndpunkter i frågan. Vi bad samtliga partier mejla oss sina åsikter i frågan.

Annons
 

Moderaterna var först med att svara.
– Moderaterna står bakom förslaget. Vi har haft uppe frågan på våra gruppmöten och ingen har framfört en avvikande åsikt. Det känns angeläget att ta ett samlat grepp kring kolonifrågan och det tror jag alla tycker, skriver Torbjörn Brorsson (M), kommunalråd.

Också kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) var snabb på tangenterna och berättar att liberalerna  står bakom hela handlingsplanen.
– Kolonierna är viktiga för Landskrona. Därför tar vi detta helhetsgrepp för att öka värdet av kolonierna ytterligare.  Det handlar om allt från ordning och reda i områdena, begränsa de avarter och det busliv som finns till att se till att vatten- och avloppsfrågan löses, så att varken miljön eller möjligheten att bedriva koloniverksamhet hotas långsiktigt. Vi försöker se till att koloniområdena återgår till att vara det de kom till för, säger han och redogör för det  planuppdrag som kommunstyrelsen redan fattat beslut om gällande Sankt Olofs vång.  Beslutet påverkar 34 kolonier av stadens totalt cirka 1500, men inte förrän om sex år.

– Jag har stor respekt för att många av dem som drabbas av detta har synpunkter.  Skälet är att marken ligger oerhört nära vår station och att den därför är väl lämpad för boende med tanke på de klimatmässiga fördelarna med att ligga så nära kollektivtrafik. Det finns goda ersättningsmöjligheter och ett arbete med att hitta nya platser för stugorna till dem som vill fortsätta.  Med tanke på att detta inte sker förrän om sex år är förutsättningarna för att lösa detta mycket goda, menar Torkild Strandberg.

Miljöpartiets kommunalråd Elvir Mesanovic skickar sitt svar såväl till Landskrona Direkt som till Torkild Strandberg (!).
Han skriver:
– Koloniområdena är en plats för rekreation och trädgårdsodling och till stor glädje för många människor i Landskrona. Vi har nu fått en handlingsplan som synliggör hur vi kan få ordning och helhetsgrepp i hela staden i syfte att göra koloniområden till en bättre miljö och trivsam plats för alla. Länsstyrelsen har tillskrivit staden angående avloppssituationen i koloniområdena. Idag är kolonistugornas gråvatten kopplade till stenkista vilket länsstyrelsen inte anser som en godtagbar avloppslösning.

– Kommunstyrelsen har redan fattat beslut om ett planuppdrag om Sankt Olofs vång.Skälet är att marken ligger strategisk nära stationen och är väl lämpad för boende med tanke på klimatmässiga fördelarna och närheten till kollektivtrafik. Vi har stor respekt av många som drabbas har synpunkter, men staden har gjort allt för att hitta ersättningsmöjligheter.

S och SD avstod från att delta i flera av de kolonibeslut som togs i kommunstyrelsen, när handlingsplanen var uppe på dagordningen där. Och de båda partierna är även idag försiktiga i sina uttalanden.
– Det var sagt att en bredd lösning kring våra kolonier skulle göras. Så har inte varit fallet. Vi har inte deltagit i några diskussioner. Samtidigt undrar jag hur förankringen är hos våra kolonister.  Detta sammantaget gör att vi inte kommer att delta i beslutet, svarar Fatmir Azemi (S), kommunalråd.

Kommunalråd Stefan Olsson (SD) ringer redaktionen och berättar att delar av SD:s fullmäktigegrupp ska träffas i helgen för att diskutera frågan.
– Jag kan alltså inte säga så mycket idag. Jag har ägnat nästan en veckas tid åt att sätta mig in i problematiken och då främst kring vad det skulle innebära om kolonisterna ska sätta in BDT-filter (BDT=Bad, Disk och Tvätt) i den omfattning som handlingsplanen föreslår, säger han.

– Exempelvis så ligger Kopparhögarna på ett lerlager och lämpligheten med den lösningen där är antagligen inte helt optimal. Vi måste ta ett helhetsgrepp om koloniavloppen. Möjligen kan det krävas en höjning av arrendeavgiften, säger Stefan Olsson som är redo för en debatt i fullmäktige på måndag.

– Angående frågan ställer vi oss positiva till stadens planer för en del av Sankt Olofs vång. Anledningen till detta är att vi i Centerpartiet vill vara rädda om jordbruksmarken och att utnyttja en del av detta koloniområde kallar vi förtätning. Området har också en mycket bra placering men tanken på stationen. Anledningen till att detta är möjligt är att det finns många kolonilotter i Landskrona, planen att att bygga ligger också 5 år framåt varför det finns mycket bra möjligheter för de som måste flytta sin kolonilott att hitta en annan inom samma område. Omsättningen ligger på ca 10% om året. Ersättning utgår till dem som byter eller lämnar sin lott känns också positivt. Det förtjänar att påpeka att Landskrona har många kolonilotter ca 1500 st och någon direkt kö till lotterna finns inte. Vi vill också gärna fortsätta att kunna kalla Landskrona kolonisatören nummer 1, svarar Sven Svederberg, Centerpartiets ledamot i fullmäktige.

Även Vänsterpartiet har tillfrågats via mejl men ej svarat.

Handlingsplanen för koloniområdena kommer upp som punkt nummer 12 på dagordningen.
Mötet kan du se i sin helhet via kommunens hemsida, landskrona.se. Länk till sändningen uppger man kommer att publiceras strax innan mötet startar klockan 18.

Sven Svederberg

Läs mer:
En fjärdedel av S:t Olovs vång föreslås bli bostäder

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser