Annons

Nytt svängrum på återvinningscentralen

Betydligt mer svängrum är det på återvinningscentralen på Stuverigatan sedan denna fått tillgång till mer mark.

Nyligen utökades utrymmet på Landskrona återvinningscentral rejält. Detta skapar mer utrymme vilket i sin tur gör det enklare, tryggare och mer tillgänglig avfallshantering för besökarna.

Annons
 

Den nyöppnade ytan är hela 4 222 kvadratmeter. Där kan besökarna nu lämna schaktmassor, grova grenar, trädgårdsavfall, vitvaror och kyl och frys. Även de gröna behållarna för tidningar och förpackningar av metall, plast, papper och glas finns här.

– Vi vet genom olika undersökningar att våra återvinningscentraler är uppskattade. Nu är den i Landskrona ännu bättre. Genom att ha anskaffat ytterligare mark har vi nu öka tryggheten,tillgängligheten och trivseln för både våra besökare och vår personal, säger LSR:s VD Robert Svensson.

Den nya ytan ger bättre trafiksäkerhet och effektivare flöde på hela återvinningscentralen. På vissa ytor har det varit trångt och besökare har ibland behövt backa med både bil och släp. Nu ökar svängrummet rejält.

Tack vare nya svängrummet frigörs också yta på den ramp där de containrar som nu flyttats var uppställda tidigare. Genom att underhålla och utveckla ytorna på rampen är tanken att det ska bli ännu trevligare att besöka återvinningscentralen.
– Både återvinning och återbruk ökar och kan komma att öka än mer. Vi vill göra det lätt att göra rätt för våra medborgare genom att ha bra återvinningscentraler, säger Robert Svensson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser