Annons

Prestigefullt pris till Johnsson

Thomas H Johnsson
Foto: Martin Bogren.

Den Landskronabördige fotografen Thomas H Johnsson tilldelas 2018 års KW Gullers-stipendium för ”förtjänstfulla insatser på det dokumentära fotografiets område”. Stipendiet instiftades 1977 och sedan 1991 delas det ut av KW Gullers minnesfond som förvaltas av Nordiska museet. Av totalt 38 fotografer som tidigare mottagit stipendiet kan exempelvis Lars Tunbjörk, Tuija Lindström, Gerry Johansson och Maud Nycander nämnas. Numera är stipendiesumman på 30 000 kronor och kommer att delas ut idag under festivalen Best of Norden på Nordiska museet i Stockholm.

Annons
 

– Det är oerhört hedrande. Att bli uppmärksammad med en sådan här anrik och fin utmärkelse är en distinkt bekräftelse på att ens arbete betyder någonting. Att det man gör är viktigt. När man arbetar med stora och tidskrävande projekt, som jag gör, är ett ekonomiskt tillskott alltid välkommet. Det skapar en nödvändig arbetsro och ger mig utrymme att fokusera, säger Thomas H Johnsson.

Stipendiets beredningsgrupp har representerats av fotointendent Jonas Hedberg och Nordiska museets fotograf Peter Segemark. Beslutet att utse Thomas H Johnsson har sedan formellt fastställt av museets nämnd som är deras högsta organ.

Motiveringen lyder: ”Fotografen Thomas H Johnsson sätter med sitt projekt ”Swedish Blue” ljuset på det bortglömda lokalsamhället där tidens tempo är långsamt och där ”inget händer”. Med ett minimalistiskt bildspråk som präglas av dämpad färgskala och en meditativ ton vill han uppmana betraktaren att själv se och reflektera över sin egen tid och sin omgivning. Arbetets undertext ställer angelägna frågor om verklighetsbegreppets objektiva ställning. Vad är det egentligen vi ser? Hur påverkade blir vi av yttre faktorer som sociala medier och hörsägen? I förlängningen ger ”Swedish Blue” nya infallsvinklar och ökad insikt om tillvaron utanför våra storstäder. För sitt enträgna dokumentära arbete utanför fotografins mittfåra, och för att ges möjlighet att fortsätta ett projekt som ställer obekväma men viktiga frågor om vår svenska samtid, tilldelas Thomas H Johnsson 2018 års KW Gullers-stipendium.”

– I våras ställde jag ut ett urval av materialet tillsammans med bland annat fotografier av Lennart Nilsson, du vet, han som gjorde den numera klassiska boken ”Ett barn blir till”. Lennart sa ofta att han vill göra det osynliga synligt. Och så skulle man även kunna sammanfatta min intention med ”Swedish Blue”. Landsbygden blir satt på undantag när samhälleliga funktioner centraliseras till storstäderna. Det går inte att förneka. Men det är givetvis komplext. ”Swedish Blue” är inte glesbygdspolitik eller en geografisk och objektiv heltäckande skildring. Snarare gestaltar fotografierna ett känslomässigt och mentalt personligt tillstånd med starka beröringspunkter till begrepp som identitet och hem, berättar Thomas H Johnsson.

Under de år Johnsson var konstnärlig ledare för Landskrona Fotofestival låg fokus på att etablera festivalen till en internationell angelägenhet. Därmed gick också hans eget konstnärliga skapande på sparlåga. Men vintern 2015 släpptes den avslutande boken i Bluestrilogin och sedan våren 2016 har han koncentrerat sig på arbetet med ”Swedish Blue” i sin nuvarande form. I tidigare böcker och utställningar har det oftast varit fokus på småbild och svart vit fotografi. Nu har han laddat Hasselbladskameran med negativ färgfilm.

– Under lång tid var jag småbild och svart vit film trogen. Men jag började känna mig alltmer begränsad av mitt eget uttryck och för att utmana mig själv var jag tvungen att överge allt jag tidigare trott på. Det är givetvis svårt … att bryta med det gamla och förutsättningslöst släppa taget. På det planet är ”Swedish Blue” både ett personligt konstnärligt sökande och en fotografisk undersökning av dagens anonyma Sverige. Och kanske är uttryckets lågmälda form en reaktion i en tid när mycket ska dra åt det glittrigt förföriska. Jag vet inte. Men kan konstatera att ”Swedish Blue” har en dov och krävande ton som överensstämmer min uppfattning av det vardagliga och hemtama, det vi ständigt ser men sällan reflekterar över, men också det vackra i det lilla. Jag tror på att skildra det man har en personlig relation till. Men idéer föds inte i ateljén utan när jag är ute och stöter på verkligheten, avslutar Thomas H Johnsson.

OM NORDISKA MUSEET OCH KW GULLERS
Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum och har en sex miljoner bilder stark fotografisk samling, där bland annat cirka 500 000 negativ från Studio Gullers ingår sedan de förvärvades i början av 1990-talet. Få fotografer har betytt så mycket för bilden av Sverige som Karl Werner Gullers (1916–1998), vars bilder utgör en unik dokumentation av den genomgripande modernisering Sverige gått igenom under 1900-talet. KW Gullers var den förste fotograf vars bilder ställdes ut på galleriet ”De Unga” i Stockholm. Det var första gången som en svensk bildjournalist hade en separatutställning i Sverige. Då hade han redan haft utställningar i bland annat London, New York och Chicago. 1963 firades Studio Gullers tjugofemårsjubileum med en stor utställning på Tekniska museet och med release av boken ”Made in Sweden”. Som kuriosa kan nämnas att KW Gullers var förebild till Stieg Trenters romanfigur Harry Friberg.

OM THOMAS H JOHNSSON
Thomas H Johnsson är fotokonstnär som ställt ut både nationellt och internationellt. Han är kulturskribent för dagspress (exempelvis HD/Sydsvenskan), föreläsare och workshopledare inom fotografi, grundade fotoutbildningen på Fridhems Folkhögskola, och var sedan start konstnärlig ledare för Landskrona Foto Festival (t.o.m. 2015). Han har mottagit flertalet utmärkelser såsom Landskrona Kulturpris, HD Kulturpris, FFiM´s fotografpris, tilldelats NUDOK-diplomet av Nordiska Museet, samt nominerats till Scanpix Stora Fotopris. Johnsson har också erhållit flera stipendier som exempelvis arbetsstipendium från både Sveriges Författarfond och Statens Konstnärsnämnd.

Johnsson har även erhållit produktionsstöd från Aftonbladets grundare Lars Hiertas minnesfond och filmstöd från Film i Skåne och Film i Jämtland. Han har givit ut fem böcker och producerat en hel del utställningar som exempelvis på Kulturen i Lund, Landskrona Konsthall, Galleri LaLoge i Paris, Malmö Museer, Nordens Hus i Reykjavik och på Stadsmuseet i Bitola, för att nämna ett urval. Han har också producerat filmer som visats på exempelvis Göteborg Internationella Film Festival och på Sveriges Television. 2015 bosatte han sig på den skånska landsbygden där han nu har sin ateljé och där han verkar ifrån. För Johnsson är det viktigt med lokal förankring och sitter därför som representant för fotografi i Region Skånes kreativa råd. 

Sedan våren 2016 har Thomas Johnsson fokuserat på arbetet med ”Swedish Blue”.
Foto: Thomas H Johnsson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser