De utmanar valberedningen

Fredrik Lind i BoIS-restaurangen efter det att han blev invald i styrelsen häromåret. Foto. Privat.
Fredrik Lind i BoIS-restaurangen efter det att han blev invald i styrelsen häromåret. Foto. Privat.

Valberedningens förslag på ny ordförande samt ledamöter i Landskrona BoIS styrelse utmanas nu. 
Tidigare styrelseledamoten Fredrik Lind samt Torgny Andersen som under tre år suttit med i föreningens mediegrupp skriver i ett öppet brev här på Planket, att deras förslag till ordförande är Urban Jansson, som idag är sekreterare i BoIS.

– Urban Jansson är tillfrågad och står till förfogande som ny ordförande, säger Fredrik Lind på onsdagseftermiddagen och gör klart att man kommer att föreslå honom på BoIS årsmöte den 1 mars.

Brevskrivarna vill även förbereda årsmötet på att valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen kommer att utmanas.
– Vi kommer att i god tid innan årsmötet presentera våra förslag på nya ledamöter, säger Fredrik Lind.

Frågan är då var detta kommer att ske.
– Det naturliga vore via BoIS hemsida. Låter detta sig inte göras så får vi använda de kanaler som idag publicerat vårt öppna brev, säger han.

Här kan du läsa Fredrik Lind och Torgny Andersens,  Manifest för Landskrona BoIS – Urban Jansson är vår ordförande.

Läs mer: Carlén föreslås ersätta Munck

Till arkivet