Ett steg närmare snabbmat på Kronan

kfc

På torsdag förväntas kommunstyrelsen ta beslut om att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att sälja mark på företagsparken Kronan till Förenade Snabbmat Landskrona AB. Tanken är att det i ett första skede ska byggas fastigheter som ska inhysa en Burger King-restaurang samt en Kentucky Fried Chicken-restaurang.

Köpeavtalet innebär att Förenade Snabbmat köper cirka 8 230 kvadratmeter mark för 250 kronor per kvadratmeter vilket blir en slutsumma på drygt två miljoner kronor. Samtliga anslutningsavgifter betalas av bolaget liksom kostnaden för projektering och byggande av anslutningsväg från väg 17. Inom sex månader från tillträdesdagen är Förenade Snabbmat Landskrona AB tvungna att påbörja bygget och inom 18 månader ska allt vara klart.

I ett senare skede kommer med största sannolikhet även ett Skåne Rasta samt en Preem-mack att byggas på platsen.

Läs mer:

Till arkivet