Vardagsrasism kartläggs


Landskrona kommun och Integrationsverket ska kartlägga vardagsrasismen i Landskrona. Inom de närmaste dagarna undertecknas ett samarbetsavtal som innebär att staten står för notan, skriver NST/HD.
Totalt är det tänkt att mellan åtta och tio kommuner i landet ska ingå i det pilotprojekt som Integrationsverket nu håller på att sjösätta. Projektledaren för Landskrona kommuns integrationsarbete Jörgen Patriksson.
– Vi måste ta tag i köksbordsrasismen, den främlingsfientlighet som finns mellan skåp och vägg. Det finns en attityd som är diskriminerande, som dömer människor efter etnicitet. Det är där tyngdpunkten måste ligga, säger han till tidningen.
Pilotprojektet ska pågå i ett år. Därefter är tanken att kommunerna ska ta över helt och hållet. Integrationsverket ska utvärdera pilotprojektet efter tre år, avslutar NST/HD.

UPP

Till arkivet