Miljonstöd till Karnevalen

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sagt ja till att stödja nästa års Karneval med en miljon kronor. Vidare skall man undersöka vilket stöd som kan lämnas från olika förvaltningar som tidigare tagit betalt för sina tjänster i samband med karnevalsfirandet. Frågan skall nu vidare till kommunstyrelsen och där skall man även fundera över vem eller vilka som skall hålla i trådarna för nästa års festligheter. I dagsläget föreslås Vänliga Landskrona stå som ansvarig, på så sätt skulle kommunen komma runt nödvändigheten av en extern upphandling. Samtidigt är det oklart om Vänliga Landskrona besitter nödvändig kompetens. Att själv hålla i trådarna bedöms som för dyrt och dessutom konstaterar kommunen att man saknar kompetensen. Återstår alltså en del praktiska detaljer innan nästa års Karneval kan spikas.

Till arkivet