Annons

Bostad ingen rättighet

Gunlög Stenfelt, socialchef i Landskrona tycker inte att socialbidragstagare ska få ha rätt att hyra lägenheter i kommunala Landskronahem, Skriver NST Landskrona Posten.
Socialchefen skriver i ett yttrande att Landskronahem inte bör ändra sin uthyrningspolicy som i dag kräver “fast inkomst eller jämförbar inkomstkälla”.
Yttrandet kommer som ett svar på en motion i våras från vänsterpartisten Lars Ståhl där han krävde att policyn skulle ändras och även välkomna människor som uppbär försörjningstöd.
Enligt Stenfelt flyttar uppemot 450 socialbidragsberoende personer till kommunen varje år. Skälet är att Landskrona är den kommun i västra Skåne som har flest lediga lägenheter. Hon noterar också att Landskrona har den högsta andelen barn i landet som lever med socialbidragsberoende under en längre tid, skriver NST.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser