Önskemål om trådbuss

Fyra föreningar har skrivit till miljödepartementet och bett att regeringen skall bifalla kommunens framställan att få skjuta fram färdigställandet av trådbussprojektet till 2003. Kommunen har uttrycket en vilja att undersöka möjligheterna att bygga en trådbusslinje till den nya stationen. Kommunen har också fått bidrag för detta, men inte hunnit projektera linjen. Nu begär man alltså anstånd och får stöd av Villaägarna, Miljöföreningen, lanskronatraktens natur och S:t Olovs Vångs koloniförening.

Till arkivet