Fortsatt förtroende för Attendo trots flera anmälningar

Det fortsätter att blåsa rejält kring de äldre- och demensboende som drivs av Attendo. Ett av boendena som får skarp kritik är Skiftesvägens demensboede i Landskrona. Trots att det inkommit hela två Lex Maria-anmälningar, tre Lex Sarah-anmälningar och fyra så kallade ”uppgifter från enskild” sedan Attendo tog över driften den 1 november 2017 så har […]

Ammoniakutsläpp på äldreboende

Strax innan midnatt larmades räddningstjänsten i Landskrona, med förstärkning från Helsingborg, tillsammans med ambulans till Skiftesvägens äldreboende efter att personal känt lukten av ammoniak.  På plats kunde räddningstjänsten konstatera att det var ett kylskåp som orsakat utsläppet. Kylskåpet bars ut av rökdykare och lokalerna vädrades ut. 

Efter Landskrona Direkts avslöjanden: Attendochefen säger upp sig

I en artikelserie har kritiken mot Attendos äldreboende på Skiftesvägen i allmänhet och dess verksamhetschef i synnerhet, varit hård. I ett mejl har nu chefen meddelat de anställda att hon sagt upp sig från sin tjänst. Attendos presschef Makan Afshinnejad vill inte svara på frågor om anledningen till att verksamhetschefen slutar, när hon har sin […]

Anhöriga kritiska mot Attendo på Skiftesvägen

Landskrona Direkt har tidigare skrivit om att fyra boende smittats av MRSA, den så kallade sjukhussjukan, på Attendos äldreboende på Skiftesvägen tidigare i år. Skulden lades på personalen som tar hand om de äldre. Personalen belades enligt dom själv men munkavle. Nu kommer även kritiken från anhöriga. Landskrona Direkt har talat med två av dessa […]

Chef uppmanade anställda att inte tala med media

Det råder upprörda känslor på Attendos äldreboende på Skiftesvägen. Inte minst efter att Landskrona Direkt skrivit om att fyra boende drabbats av MRSA. Skulden lades på brister i den basala hygienen. Ett flertal anställda har hört av sig till tidningen efter att Lena Hallander talat ut. Detta till trots att Skiftesvägens verksamhetschef Angelique Nåvall Palm […]

Äldreomsorgen i blåsväder

Två incidenter som inträffat nyligen inom äldrevården i Landskrona har inneburit svåra konsekvenser för brukarna. I båda fallen har de aktuella brukarna avlidit och i ett av fallen är det inte uteslutet att dödsfallet beror på bristande rutiner. I början av april omkom en kvinna i sitt hem i Landskrona. Kvinnan som hade hjälp av […]

Attendo och Norlandia tar över äldreboenden

Omsorgsnämndens ordförande Jan Allan Beer och förvaltningschef Christin Jonsson berättade för pressen om vilket förslag till beslut man nu går vidare och presenterar för nämnden.

I maj 2016 beslutade omsorgsnämnden i Landskrona att äldreboendena Kassakroken och Skiftesvägen skulle läggas ut på entreprenad. Och nu är det klart att det blir Norlandia Care AB som tar över driften av Kassakrokens äldreboende och Attendo Sverige AB tar över driften av Skiftesvägens äldreboende. Övertagandet sker från den 1 november 2017. 120 anställda berörs […]

Äldreboenden ska privatiseras

Anställda på de kommunägda äldreboendena fick idag ett brev där det tydligt framgår att två eller tre av boendena ska privatiseras.

Av Landskronas tio äldreboenden är nio kommunägda. Endast ett boende på Segergatan drivs av en privat aktör, Attendo. Detta ska det nu bli ändring på. Omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att presentera två eller tre äldreboenden som ska säljas till det privata näringslivet. Med största sannolikhet kommer förvaltningen att presentera vilka boende som kan bli […]