Förvaltningschefens förtroende orubbat

Omsorgsnämndens ordförande Jan Allan Beer och förvaltningschef Christin Jonsson berättade för pressen om vilket förslag till beslut man nu går vidare och presenterar för nämnden.
Christin Jonsson är chef för stadens omsorgsförvaltning och nu svarar hon på frågor hur hon ser på Attendos aggerande på Skiftesvägens demensboende. Tidigare har omsorgsnämndens ordförande Jan-Allan Beer också svarat på frågor. Klart är att ingen av de två har några som helst funderingar över att Attendo inte gör allt i sin makt för att rätta till de ideliga problemen som uppstår.
Omsorgsnämndens ordförande Jan Allan Beer och förvaltningschef Christin Jonsson berättade för pressen om vilket förslag till beslut man nu går vidare och presenterar för nämnden.
Christin Jonsson är chef för stadens omsorgsförvaltning och nu svarar hon på frågor hur hon ser på Attendos agerande på Skiftesvägens demensboende. Tidigare har omsorgsnämndens ordförande Jan-Allan Beer också svarat på liknande frågor. Klart är att ingen av de två har några som helst misstankar att Attendo inte gör allt i sin makt för att rätta till de ideliga problemen som uppstår.

I samband med att vi skrev om Attendos skötsel av demensboendet på Skiftesvägen i förra veckan så fick vi inte några svar på våra frågor som vi ställde till omsorgsförvaltningens chef Christin Johnsson. Hon har dock hört av sig efter att vi publicerat artikeln och då passade vi på att fråga henne om kommunen har någon koll på vad som, inte bara sägs, utan vad som verkligen händer på kritiserade demensboendet.

Vi frågade bland annat om samma regler gäller för de som jobbar på Attendo som för de som jobbar inom äldrevården i kommunal regi.
– I avtalet mellan Attendo och Landskrona stad finns krav på att Attendos personal ska nå upp till en viss kompetensnivå. De ska uppfylla samma krav som ställs på personal som är anställd på Landskrona stads egna boenden. Om Attendos personal inte når upp den nivån, ska Attendo se till att personalen utbildas, säger Christin Johnsson.

Frågan är då om kommunen kontrollerar att det verkligen är så, det vill säga att de har någon som helst koll på vilka Attendo anställer.
– När Attendo startade upp verksamheten i december 2017 så gick majoriteten av den personal som kommunen då hade på Skiftesvägen över till Attendo. Därefter har vi ingen insyn i vem Attendo rekryterar, svarar hon och bekräftar alltså att kommunen inte kontrollerar vilka som vårdar demenssjuka på Attendo.

Det verkar som att ni litar på att allt Attendo säger att de ska åtgärda också genomförs. Och vissa problem åtgärdas men det verkar samtidigt som att det hela tiden dyker upp nya. Hur länge får detta fortgå?
– Det är fråga som är omöjlig att svara på. Vi har en tät dialog med Attendo där vi kontinuerligt följer upp avtalet, samt eventuella brister. Vi förväntar oss nu att de brister som har upptäckts kommer att åtgärdas och Attendo ska ta fram en tydlig åtgärdsplan. Om bristerna inte åtgärdas, har vi juridisk möjlighet att säga upp avtalet. I det avseendet behandlar vi Attendo på samma sätt som alla andra avtalsleverantörer, säger chefen utan att ifrågasätta varför nya problem dyker upp hela tiden.

Ni har möten med ledningen varje månad. Hur ofta har ni möten med vårdtagarna och kanske framför allt de anhöriga?
– Vi är alltid representerade i anhörigmöten och när det finns önskemål är vi också med i individuella möten.

Just detta är något som en anhörig, som kontaktat Landskrona Direkt, starkt ifrågasätter.
– Jag har varit på samtliga anhörigmöten sedan min äkta hälft hamnade där. Och mig veterligt har där aldrig varit någon representant från kommunen. Det har varit vi anhöriga och de från Attendo, säger hen.
– Jag har dock haft personliga möten med kommunen men då har vi enbart pratat om min anhöriga och inte om situationen i stort, det vill säga den urusla kvalitén på maten, den dåliga städningen samt den totala avsaknaden av aktiviteter sedan i somras.

Den anhörige är mycket nedstämd över situationen. Att flytta på sin anhöriga är dock inte aktuellt.
– Sjukdomsbilden är sådan att en flytt skulle vara ett trauma. Och det vill jag inte utsätta hen för.

I det mejl vi skickade till Christin Johnsson berättade vi om en annan anhörig som ringde redaktionen på söndagen och berättade att en ur personalen i helgen vägrade hjälpa hens anhöriga att lyfta upp benen på sängen från sittande läge till liggande.
”Det är inte mitt jobb. Det får du klara själv” sades i sammanhanget. Till denna historia hör att en annan ur personalen tog mycket illa upp och hjälpte vårdtagaren.
Detta kommenterades inte alls av Christin Johnsson.

Avslutningsvis frågar vi förvaltningschefen om hon tycker att de anhöriga är lite väl känsliga.
– Min övertygelse är att alla anhöriga är måna om sina äldre och vill att vardagen runt sin anhörig ska vara lugn och trygg, säger hon och avslutar med att be Landskrona Direkt att ”agera budbärare” och berätta om systemet gällande klagomål och synpunkter på kommunens verksamhet.

Christin Johnsson. hänvisar till:
https://www.landskrona.se/kommun-politik/politik/insyn-protokoll/paverkan/synpunkt-landskrona/synpunkt/

Läs mer:

Till arkivet