Annons

Fortsatt förtroende för Attendo trots flera anmälningar

Det fortsätter att blåsa rejält kring de äldre- och demensboende som drivs av Attendo. Ett av boendena som får skarp kritik är Skiftesvägens demensboede i Landskrona. Trots att det inkommit hela två Lex Maria-anmälningar, tre Lex Sarah-anmälningar och fyra så kallade ”uppgifter från enskild” sedan Attendo tog över driften den 1 november 2017 så har Landskrona stad fortfarande förtroende för det privata vårdbolaget.

Annons
 

I artiklar på Hd.se uppger Inspektionen för vård och omsorg, IVO att Skiftesvägens demensboede i Landskrona är ett av flera i regionen som är satta under lupp. Landskrona Direkt har i ett flertal artiklar lyft olika problem som mottagits på olika vis hos kommunen. Klart är dock att Attendo får fortsätta att bedriva sin verksamhet.
– Stadens omsorgsförvaltning har en tät dialog med Attendo och kommer att fortsätta med de uppföljningar på olika nivåer som vi har utfört sedan början på året. IVO:s granskning gjordes i våras. Omsorgsförvaltningen bedömer att de åtgärder som därefter vidtagits har haft effekt. Vi kommer nu att säkerställa att så är fallet. Ett led i denna uppföljning är att omsorgschefen på måndag har kallat till sig Attendos VD, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L).

Helsingborgs Dagblad avslöjade i början av mars i år att en dement kvinna med bruten lårbenshals legat i sin säng över ett dygn innan hon, helt nerkissad, fick en dusch för att sedan köras till sjukhus. Detta fick kommunen att reagera. Följden blev att det hållits regelbundna samrådsmöten under våren och sommaren. Och vid dessa har en hel del missförhållanden avslöjats. Det gäller allt från språksvårigheter hos personalen och brister i utbildning till klagomål i såväl måltids- som duschsituationer. Klagomål har också rapporterats gällande utemiljön och passersystem.

Kommunen har även gjort oanmälda besök och då fått ta del av klagomål gällande såväl bemanningen som kosten. Och gällande kosten så har en sjuksköterska på plats bedömt att hela 80 procent av brukarna är undernärda och att detta bland annat beror på för få mellanmål.
– Jag kan inte kommentera sjuksköterskans bedömning men naturligtvis ska ingen vara undernärd.

Trots alla incidenter och anmälningar så väljer kommunen att även fortsättningsvis anlita Attendo för att vårda de dementa på Skiftesvägen.
– Landskrona stad har högt ställda krav på kvalitet. De brister som funnits hos Attendo har, enligt de inspektioner och kontroller som omsorgsförvaltningen genomfört, åtgärdats. Vi upplever att kritiken har tagits på allvar och att Attendo har för avsikt att åtgärda bristerna.  För Attendo, och varje annan aktör, gäller kravet på hög kvalitet och att upptäckta brister åtgärdas. Skulle detta inte fungera är den yttersta åtgärden att säga upp avtalet. Detta gäller alla avtalsförhållanden Landskrona stad har med olika leverantörer, säger Torkild Strandberg.

En majoritet i vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg har fått nog av de ständiga klagomålen på hur Attendo driver vårdboendet Valltorp och har därför gjort klart att man vill att kommunen tar över driften av boendet. Vad som skulle krävas för att kommunledningen i Landskrona skulle fatta samma beslut kan inte Torkild Strandberg svara på.
– Enligt de uppgifter jag fått från omsorgsförvaltningen så åtgärdar Attendo problemen på Skiftesvägen. Nu ska vi bara kolla upp så att detta stämmer, avslutar Torkild Strandberg.

Landskrona Direkt har skickat ett flertal frågor till Christin Jonsson, chef för omsorgsförvaltningen i Landskrona utan att få något svar.

Bilden är tagen i samband med att vårdtagarna på Skiftesvägens demensboende åt julmat på juldagen 2018.
Foto: Privat

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser