Annons

Äldreomsorgen i blåsväder

Enligt omsorgsnämndens ordförande Jan Allan Beer (L) har det på Skiftesvägens äldreboende, vilket drivs av Attendo, funnits en “kultur” att låta utåtaggerande dementa brukare stanna på sina rum utan mat och mediciner. Något som det nu, enligt Angelique Nåvall Palm, verksamhetschef för äldreboendet, ska bli ändring på.

Två incidenter som inträffat nyligen inom äldrevården i Landskrona har inneburit svåra konsekvenser för brukarna. I båda fallen har de aktuella brukarna avlidit och i ett av fallen är det inte uteslutet att dödsfallet beror på bristande rutiner.

Annons
 

I början av april omkom en kvinna i sitt hem i Landskrona. Kvinnan som hade hjälp av den kommunala hemvården hittades den första helgen i april. Nu har fallet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO då det står klart att nattpatrullen och hemvården försummat sina besök hos kvinnan den aktuella natten.

Kvinnan hade daglig omsorg. Hon var dock sjuk den aktuella helgen och skulle även ha ett sjukbesök på natten men detta blev aldrig av. Dessutom ska personal vid ett par tillfällen till ha knackat på hos kvinnan utan att de fått svar. De lämnade då platsen utan att undersöka varför kvinnan inte öppnade. Därmed anser kommunen att man brustit så mycket i sina rutiner att en anmälan till IVO gjorts.

Men även den privata sektorn har hamnat i blåsväder sedan det uppdagats att en nu avliden brukare på demensboendet Attendo Skiftesvägen fått ligga i sin säng en hel dag vid ett flertal tillfällen utan vare sig mat, dryck eller läkemedel. Anledningen till att brukaren lämnats utan tillsyn uppges vara att hen i sin demens blev aggressiv och inte ville medverka.

Landskrona Direkt kontaktar Jan Allan Beer (L), ordförande i omsorgsnämnden och frågar honom om han tycker att vi har en bra äldreomsorg i Landskrona.
– Det är svårt att svara på. Generellt sett är den mycket bra. Men sedan har det ju inträffat ett par incidenter och det är inte acceptabelt. Allt kan naturligtvis bli bättre.

Jan Allan Beer går snabbt i försvarsställning när det talas om händelsen på Skiftesvägen.
– Att det är Attendo som bedriver verksamheten där har ingen betydelse. Om jag förstått det hela rätt så har detta arbetssätt pågått även när boendet drevs genom kommunal omsorg. Där har helt enkelt växt fram en speciell kultur där man handlat på ett visst sätt, säger han och förtydligar.
– Det har alltså inte med antalet personal att göra.

När omsorgsnämnden hade sammanträde på onsdagen var Angelique Nåvall Palm, verksamhetschef för Skiftesvägens äldreboende, på plats och informerade om vad man vidtagit för åtgärder sedan det senaste fallet uppdagats.
– Hon fick inte reda på vad som hänt förrän långt efter händelsen men då slog hon larm direkt. Och hon presenterade för oss vilka rutiner som åtgärdats samt vad personalen fått utbildning i.

Under Angelique Nåvall Palms redovisning visade hon åtgärderna med en power point presentation. Men precis som vid ett tidigare informationstillfälle, den 13 februari i år, så är det inget som omsorgsnämnden velar ha skriftligt för framtida dokumentation.
– Det är ingen som har önskat detta, säger Jan Allan Beer.

På frågan om det inte kunde vara en bra idé att ha åtgärderna nedpräntade i framtiden för eventuell uppföljning och kanske rent av utbildning svarar nämndsordföranden avvaktande.
– Det vet jag faktiskt inte men jag ska ta med mig vad du säger, avslutar han.

Landskrona Direkt har begärt att få ut samtliga Lex Sarah-anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg  som gjorts den senaste mandatperioden. Dessa kommer senast imorgon fredag är utlovat.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser