Fallet Dennis: Inga svar från nämnd eller förvaltning

Dennis Sjörén är åter bostadslös sedan han på tisdagen blev avhyst från sin lägenhet.
Landskrona Direkt har med anledning av artikeln om den numera hemlöse Dennis Sjörén, skickat några frågor till såväl individ- och familjeförvaltningens chef Emira Talic och den aktuella nämndens ordförande Torbjörn Brorsson (M). Den senares svar kom först.

På onsdagen vräktes 54-åriga Dennis Sjörén från sin lägenhet, den första han haft någonsin, efter att han bott där ett år. Anledningen var att grannarna störts eftersom han ibland skriker i sömnen. Noterbart är att det var stadens socialförvaltning som stod på hyreskontraktet.

Landskrona Direkt frågade Torbjörn Brorsson (M), då han i egenskap av ordförande i individ- och familjenämnden är ytterst ansvarig för socialtjänsten i Landskrona, varför man inte anpassat lägenheten, bland annat genom att isolera. Vi frågade även om varför inte Dennis Sjöréns gode man fått några varningar tillsänt sig så att han kunde agerat i frågan.
Slutligen frågade vi vad som görs för att Dennis inte ska riskera dö i kylan ute på gatan.

Torbjörn Brosson svarade följande.
Jag är och ska inte vara insatt i alla de ärenden som berör olika individer som är i behov av socialtjänstens hjälp”….
… ”Det vår förvaltning gör är att försöka hitta en ny bostad till honom och jag vet att man gör vad man kan. Går det inte att finna en ny bostad så får han bo på något av våra akutboenden.”

Med anledning av Torbjörn Brorssons svar ställer vi samma frågor till Emira Talic, chef för individ- och familjeförvaltningen. Dessutom tog vi Torbjörn Brorsson på orden och frågade vad förvaltningen gjort för att hitta någon ny bostad? Det har ju trots att gått över fyra månader sedan Dennis Sjörén fick sitt avvisningsbesked. Därtill frågade vi om staden sagt upp hyresavtalet med Victoriahem.

Om Torbjörn Brorssons svar var kort så var Emira Talics ännu kortare.
” Tyvärr kan jag inte kommentar eller ge uttalanden om specifika ärenden. Vi har det yttersta ansvaret för att säkerställa tak över huvudet för de som befinner sig i hemlöshet, och hur detta behov tillgodoses beror alltid på en individuell bedömning”, är hennes fullständiga svar.

Hon ville alltså inte ens svara på frågan om staden sagt upp hyresavtalet med Victoriahem.

Landskrona Direkt kommer att fortsätta att försöka få svar på hur det kan komma sig att Dennis Sjörén inte har något tak över huvudet trots Emira Talics svar att förvaltningen ”har det yttersta ansvaret för att säkerställa tak över huvudet för de som befinner sig i hemlöshet”.

Noterbart är att Dennis Sjörén, enligt vad Landskrona Direkt, erfar haft tak över huvudet under natten.

Läs mer: Efter 35 år som bostadslös fick Dennis en lägenhet – nu är han tillbaka på gatan

Till arkivet