DEBATT - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Vi hjälper alla – vi anger ingen

Anna Hägg-Sjöquist, ordförande i Svenska Röda Korset skriver här ett inlägg tillsammans med sin lokala kollega i Landskrona, Göran Nyström om att det aldrig får finnas någon tvekan om att det ska gå att söka stöd och skydd hos organisationen. Foto: Pressbild.
Anna Hägg-Sjöquist, ordförande i Svenska Röda Korset samt Göran Nyström, ordförande i Röda Korset Landskrona, gör idag ett inlägg här på Landskrona Direkt som också är skickat till kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg.

Vi hjälper alla – vi anger ingen

Nyligen presenterade regeringen ett tilläggsdirektiv till utredningen om stärkt återvändandeverksamhet. Det handlar om informationsplikt för kommuner, regioner och myndigheter om de kommer i kontakt med personer utan tillstånd att vistas i Sverige. Vi skriver till dig för att Svenska Röda Korset ser med stor oro på konsekvenserna det kan få. Inte minst för personer vi dagligen möter. Vi erbjuder många verksamheter runtom i landet för människor – oavsett deras juridiska status – som till exempel sociala aktiviteter och språkträning. Dessutom ger vi professionell behandling till krigsskadade och torterade genom våra sex behandlingscenter som drivs i samverkan med regioner. Vi har också en professionell vårdförmedling som hänvisar papperslösa till den vård de har rätt till.

Om informationsplikten blir verklighet befarar vi att människor kommer undvika myndigheter, regioner och kommuner. Risken är stor att de istället söker sig allt längre in i det så kallade skuggsamhället, där de snarare riskerar att utnyttjas än få hjälp. Det finns många anledningar till att människor inte kan återvända eller att de stannar som papperslösa trots enorm utsatthet. Vår kunskap och erfarenhet visar att förslag i informationspliktens riktning inte kommer att få de effekter man avser på återvändande eller minska det så kallade skuggsamhället – snarare tvärtom.

Röda Korset, i Sverige och globalt, stödjer en ordnad asylprocess där den som får avslag på sin ansökan återvänder. Det finns dock brister och svårigheter i processen. Vi har i flera rapporter presenterat förslag för att förbättra återvändandeverksamheten. Några av dessa förslag är en hög nivå av rättssäkerhet i asylprocessen, utvecklat bemötande, möjlighet till samtal som ökar förståelsen för skälen till avslag, psykosocialt stöd och hjälp att översätta till exempel skolbetyg och medicinska journaler.

Röda Korset har en stödjande roll till staten och myndigheterna. Men vår främsta grundprincip är humanitet. Vi ska alltid förhindra och lindra mänsklig utsatthet, och vi ska bedriva vårt arbete opartiskt – utan att göra skillnad på människor. Om informationsplikten blir verklighet riskerar vi hamna i kläm och får svårt att utföra vårt grundläggande uppdrag. Människor ska aldrig tveka kring att våga söka stöd och skydd hos det röda korset.

Vi fortsätter gärna samtala om dessa angelägna frågor.

Vänliga hälsningar,

Anna Hägg-Sjöquist
Ordförande, Svenska Röda Korset

Göran Nyström
Ordförande, Svenska Röda Korset Landskronabygden

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.

Bifoga en bild till din debattartikel samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag. Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Till arkivet