Säsongsinfluensan – en jobbig jäkel

Säsongsinfluensa fortsätter påverka de skånska sjukhusen.
Söktrycket till sjukhusen i Skåne ligger på fortsatt hög nivå genom julledigheten. Den pågående spridningen av olika luftvägsvirus fortsätter att påverka situationen för både vårdsökande och för vårdpersonal.

Många har under jul- och nyårsledigheten fått ändra på sina planer. Inte minst sedan någon eller flera familjemedlemmar insjuknat i influensa eller covid eller rent av i de båda virussjukdomarna samtidigt.
– Vi ser fortsatt spridning av RS-virus och covid-19, men framför allt ser vi att antalet smittade i influensa fortsätter att öka, säger Eva Gustafsson, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Halva redaktionen däckad.
Inte ens den lilla arbetsplatsen som utgörs av Landskrona Direkts redaktion har skonats. Halva styrkan har tvingats ta räkning mot influensan.

På 1177.se finns information om den virusvinter vi just nu genomlever samt vilka som rekommenderas vaccination och hur man bokar tid.

Många långhelger även för vården
Under jul- och nyårshelgen har söktrycket till sjukhusens akutmottagningar varit högt och i vården förbereder man sig nu för att hantera den kommande trettondagshelgen på bästa sätt.
– Bemanningssituation är fortfarande ansträngd. Våra medarbetare drar ett tungt lass just nu, inte minst genom att täcka upp kollegor som är sjuka eller behöver ta hand om sjuka barn. Men vi har full fokus på att se till att alla i Skåne ska få kunna få den vård de behöver, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Hälso- och sjukvården måste alltid prioritera den som är i störst behov av hjälp först. Till Region Skånes akutmottagningar kommer de patienter som är i allra störst behov av akut vård.
– Söker man sig till akuten med väldigt lindriga symptom kan man få vänta rätt länge. Det är klart att man ska söka vård om man är sjuk och akuten finns där när du är akut sjuk eller har skadat dig. Men är det inte akut är det bäst att vända sig till sin vårdcentral, 1177 eller kvälls- och helgmottagningarna för att få hjälp, avslutar Pia Lundbom.

Till arkivet