Bergsöe investerar stort på hållbar återvinning av blybatterier

På Boliden Bergsöe byggs nu ett nytt batterilager som ska stötta när elnätet inte räcker till. Det hela följs med stort intresse av en handfull intressenter. Bild: Google Maps
Boliden Bergsöe investera 80 miljoner kronor i en avsvavlingsanläggning för blypasta.
Bild: Google Maps

Boliden har beslutat att investera 80 miljoner kronor i en avsvavlingsanläggning för blypasta på Bergsöe i Landskrona. Anläggningen innebär att utsläpp av svaveldioxid och koldioxid kommer att reduceras, skriver företaget i ett pressmeddelande på torsdagseftermiddagen.

-Vi ser det väldigt positivt att vi nu kan inleda detta projekt som tar oss ytterligare ett steg mot vår vision att vara den mest hållbara återvinningsanläggningen för uttjänta blybatterier i Europa, säger Fredrik Kanth, General Manager, Bergsöe.

Avsvavlingssteget innebär många fördelar såsom minskade utsläpp av svaveldioxid och koldioxid, minskad mängd avfall samt minskade transporter. Tekniken är beprövad och används som standard för hur blybatterier ska återvinnas på bästa möjliga sätt ur ett miljöperspektiv, varför investeringen ligger i linje med Bolidens vision. Målet är att den nya anläggningen ska kunna driftsättas hösten 2023. Beslutet att inleda förberedande anpassning av byggnaden följer av att Länsstyrelsen i Skåne godkänt en ändringsanmälan.

– Vi är oerhört glada att Länsstyrelsen Skåne beslutat tillåta den anmälda ändringen, och att Boliden Bergsöe därmed nu kan gå vidare med att investera i ett avsvavlingssteg i återvinningsprocessen för blybatterier vid anläggningen i Landskrona, säger Mårten Strömberg, miljö-och kvalitetschef, Boliden Bergsöe.

Till arkivet