Annons

Debatt: Erbjud ungdomar att vaccinera sig på skoltid

En kvartett moderater för nu fram tankar på att låta vaccinera gymnasieelever under skoltid.

Allt fler vaccinerar sig mot Covid-19 och av de personer som är över 18 år har ca trefjärdelar av Landskronaborna nu fått den första sprutan. Detta är glädjande, men likväl ser vi att antalet sjukdomsfall ökar i både Skåne och i Landskrona.

I Landskronas fall är det en ökning från 31 till 40 personer per 100 000 invånare från v 31 till v 32. Ökningen må inte vara så stor mätt i antalet personer, men procentuellt motsvarar det 33% vilket är en negativ trend. Vi vill få stopp på ökningen innan ökningen eskalerar.

Vi vet att i åldersgruppen 14-20 år är ökningen ännu större och det finns kommuner där mer än hälften av ungdomarna som testats har varit positiva med Covid-19. Vi vet också att ungdomarna är betydligt närmre varandra än vuxna är och detta bidrar självklart till den ökade smittspridningen.

I Växjö och Alingsås erbjuds nu gymnasielever att vaccinera sig mot Covid-19 på skoltid. Det innebär att vaccinationen sker på den skola eleven går på, vilket det gör det enklare för våra ungdomar att få sina sprutor. En ökad vaccinationstakt gör att vi kan begränsa spridningen av Covid-19, och dessutom är det bättre att våra ungdomar vaccinerar sig nu och kan gå i skolan fysiskt, än att senare bli tvingade till ytterligare distansundervisning.

Moderaterna i Landskrona kommer att väcka frågan om att våra gymnasieelever ska erbjudas vaccination på skoltid.

Torbjörn Brorsson (M)
Annika Segerlund (M)
Johan Sten (M)
Staffan Blonde (M)

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com. 
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild vara samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser