DEBATT - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Det ska vara svenskt vatten i svensk vodka

Tvingar Finska staten genom Altia vårt kära Absolut Vodka att flytta utomlands?
– Tvingar finska staten genom Altia vårt kära Absolut Vodka att flytta utomlands?, den frågan oroar Henric Molin, grundare och ägare av Spirit of Hven.

Jag ber om ursäkt för ett långt inlägg men detta är viktigt för tusentals svenska arbeten, svensk miljö och förtroendet för varumärket Sverige. Dela vidare av informationen och stå upp för Sverige.

Vi var många som blev ledsna när Absolut såldes till franska ägare. I samband med detta såldes även Explorer, OP, Skåne, Hallands Fläder, Blossa, Grönstedts cognac med mera till finska statsägda Altia.

För att säkerställa att Svensk Vodka och Svensk Akvavit fortfarande skulle tillverkas och buteljeras i Sverige med svensk sprit, svenskt vatten och svensk arbetskraft; så enades branschen som producerade i Sverige om att ta fram ett skydd för geografiskt ursprung (GI).

Det innebär att en konsument skulle kunna lita på att om man köper en produkt som det står Svensk Vodka eller Svensk Akvavit på, så är den producerad i Sverige. Det innebär inte produkten är bättre eller sämre. Konsumenten som gör det medvetna valet att köpa Svenskt på grund av att man vill minska klimatpåverkan genom transporter, som vill bibehålla förutsättningar för svenskt lantbruk och som litar på att svensk livsmedelsproduktion sker på ett hållbart, kontrollerat och etiskt sätt kan göra ett klokt och välgrundat val. Det innebär även att de som vill gynna svensk arbetskraft och som är stolta över varumärket Sverige faktiskt kan stötta det.

Nu kämpar utländska intressen hårt för att exploatera varumärket Sverige genom att få tillverka och buteljera Svensk Vodka och Svensk Akvavit i länder med sämre arbetsvillkor, lägre löner och mindre kontroll från myndigheter med avseende på produktionens miljö- och klimatpåverkan.

Spirit of Hven har nu överklagat Altias dom i Kammarrätten i Stockholm som innebär att Svensk akvavit, så som OP, kan produceras av sprit och vatten som producerats i låglöneländer och buteljeras i länder med minimal kostnad och kontroll.

Varför gör vi detta?
Vi vill skydda svenskt lantbruk, svensk vattenproduktion och svensk livsmedelsproduktion. Det är ett varumärke som står för tradition, kvalitet och omtanke. Det innebär att konsumenten kan lita på sitt förväntade intryck och inte bli lurad av ett oetiskt företag i annat land.

Vad är risken om Altia vinner?
Jag är oerhört glad över att Pernod Ricard efter köpet av Absolut Vodka satsat stora resurser i varumärket och produktionen i Sverige. Dom har gjort det på ett ansvarsfullt och ödmjukt sätt.

Idag är mig veterligen varje flaska Absolut du ser i hela världen producerad av svenskt spannmål, destillerad i Sverige, utspädd med svenskt vatten och buteljerad i Sverige. Dessutom är flaskan tillverkad i Sverige av återvunnet glas. Det är något att vara stolt över.

Om vårt kära Absolut Vodka som är Sveriges enskilt största livsmedelsexportvara inte får försvar för varumärket Svensk Vodka kan andra varumärken som tillverkas billigare i andra länder, och ändå kallar sig Svensk Vodka, konkurrera ut dem på en internationell marknad.

Konsekvensen riskerar bli att Absolut Vodka tvingas att flytta buteljering till utlandet för att kunna konkurrera. Något som i sig påverkar hundratals arbeten direkt och tiotusentals arbeten i sidoeffekter. Om buteljeringen flyttar utomlands så riskerar glasproduktionen att bli olönsam och Sveriges sista riktiga glasbruk hotas. Om glasproduktionen hotas i Sverige vad händer då med
glasåtervinningen som är den del som finansierar stora delar av insamlingsstationerna.

Då har vi ändå inte nämnt vilken kunskapsförlust vi riskerar att drabbas av. Absolut Vodka och forna Vin & Sprit har lyckats utbilda och fostra mängder av duktiga, innovativa och drivna företagare som skapat andra välmående företag. Dessa i sin tur har skapat utveckling, arbetstillfällen och respekt.

Vad kan du göra?
Dela med dig av denna information. Bojkotta Altias produkter. Handla Absolut istället för Explorer eller Koskenkorva. Handla Akvavit som är producerad i Sverige i stället för OP. Kräv att Altia backar.

Henric Molin, Spirit of Hven

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.

Bifoga en bild till din debattartikel samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag. Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Till arkivet