Annons

Hamnen i Borstahusen renoveras i etapper

Den inre delen av den yttre pirarmen i Borstahusen är nu så gott som färdig. Kajkanten har fått nytt trä och bottenbalken har dykare åtgärdat. En del betongfyllningar återstår.

Sedan i oktober har flitets lampa lyst över hamnen i Borstahusen. Det är den yttre kajens insida på den norra sidan av hamnen som genomgår en välbehövlig renovering.

Annons
 

Det blåser starka vindar och det snöblandade regnet svider i skinnet när Landskrona Direkt tar sig ut på pirarmen i Borstahusen. En handfull hantverkare arbetar oberört med att säkra den yttre delen av kajen. En av arbetarna förklarar hur sand tar sig in i hamnbassängen genom håligheter i betongen. Håligheter som ska fyllas med betong.

Det är teknik- och fritidsförvaltningen som har i uppdrag att se till renoveringsarbetena utförs för att bibehålla funktionen på kajkonstruktionen i Borstahusen.
– Kajförstärkningen har påbörjats med att renovera norra pirarmens insida samt grundläggningen av fyren. Därefter så har övriga kajkonstruktioners insida behov av renovering, berättar Fredrik Eek. anläggningsingenjör vid teknik- och fritidsförvaltningen.

Någon exakt datum när allt är klart är svårt att sia om.
– Arbetena utförs årligen i förhållande till den budget som finns inom ramen för den tekniska avdelningen. När inre hamnen har säkerställd funktion är det behov av muddring för hamnen i sin helhet i samråd med BSS. Delen med norra pirarmen kommer vara klar under 2021, förutspår Fredrik Eek.

Cirka 3 miljoner årligen finns avsatt för arbetet och någon ökning av hamnavgifterna är inget som diskuterats för att finansiera renoveringsarbetena.

Det har nu gått tre år sedan kommunfullmäktige avslog planerna på en utbyggnad av Borstahusens hamn. Det var i samband med utbyggnaden av Norra Borstahusen som den styrande treklövern ville ge fler personer tillgång till båtplats samtidigt som det skulle skapas utrymme för att utveckla verksamheterna i hamnen. Ett par utbyggnadsförslag omfattande hamnområdet med pirarmar, hamnplan, parkeringsytor och vägar togs fram.

När det på höstkanten 2017 till slut var dags för politiken att fälla avgörande så avslogs den detaljplan som Stadsbyggnadsnämnden under ett par år arbetet med.

Då talades en del om behovet av framtida båtplatser. Hur det ser ut idag har Fredrik Eek ingen helhetskoll på utan hänvisar till respektive förening som sköter stadens småbåtshamnar.
– Det finns önskemål om båtplatser och möjlighet till båtförvaring för större båtar i Borstahusen, säger han.

Borstahusens hamn arrenderas ut till Borstahusens Seglarsällskap (BSS) som sköter och underhåller hamnen.  Hamnen hyser till vardags 280 båtar av olika slag. Just nu ser föreningen till att hamnens mastkran får en välbehövlig översyn och står redo för kommande segelsäsonger.

SD och S gjorde gemensam sak och sa 2017 nej till den detaljplan som skulle öppnat upp för en utbyggnad av Borstahusens hamn.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser