Annons

Karneval i Coronatider

Löradgen inledes med rejäla skyfall och karnevalståget fick skjutas fram lite i tid. Men så snart samban börjat ljuda tittade åter solen fram.

Karneval med hållbar distans vill beställaren, Landskrona stad, se den 29-31 oktober.

I förra veckan ställdes Landskronas Näringslivsgala in med motiveringen att det inte skulle vara möjligt att mingla för de 200 deltagarna. Idag nås vi av beskedet att den pittoreska julmarknaden på Kvarntorget känner sig nödgad till att ställa in med hänvisning till rådande pandemi. Den så kallade Höstkarnevalen 29-31 oktober ska däremot arrangeras och rent av plussas på med en kulturnatt under torsdagskvällen. Landskrona Direkt har försökt bringa lite klarhet i varför det ena arrangemanget gör en bedömning medan kommunens flaggskepp, karnevalen och kulturnatten, gör andra bedömningar.

Annons
 

Smittspridningen ökar
Nyligen gick Region Skåne ut och varnade för att smittspridningen av covid-19 nu ökar i Skåne. Något som i sig riskerar att åter öka belastningen på sjukvården. Detta bekymrade bland annat regiondirektör, Alf Jönsson som uppmanade skåningarna så sent som förra veckan att hjälpas åt att hålla smittspridningen nere.

Ofta hänvisas det till egenansvaret men ansvaret vilar lika tungt på kommunen.
– Både enskilda och kommuner omfattas av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smitta av covid-19, meddelar man från Folkhälsomyndigheternas presstjänst vilka anlitat en jurist att svara på Landskrona Direkts tämligen enkla fråga om kommunens ansvar när det gäller att låta arrangera en stadsfest under rådande situation.

Fredrik Kristell är krisledningschef, Covid-19, vid enheten för samhällsskydd och beredskap vid Länsstyrelsen Skåne.
– Personligen så har jag ingen åsikt om arrangemanget, säger han och meddelar att man inte följer Landskrona specifikt när det gäller Höstkarnevalen.
– Landskrona som kommun är den myndigheten som har tillsyn av till exempel trängsel på restauranger. Länsstyrelsen har inte stöd i lagstiftningen att utföra kontroller under exempelvis en karneval. Länsstyrelsen förutsätter att de arrangörer som är inblandade i karnevalen följer de råd, riktlinjer och rekommendationer som centrala myndigheter har gett gällande Covid-19, svarar han.

I Landskrona är det miljöförvaltningen som har tillsyn över eventuell trängsel i coronatider.  Om det ska ske kontroller under Höstkarnevalen är oklart i skrivande stund.

Varför en Höstkarneval i Coronatider?
När Landskrona Direkt frågade kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg om varför man väljer att genomföra karnevalen under rådande omständigheter skickar han vidare bollen.
– Detta får ni prata med vår kommunikationschef Anna Classon om, svarade han.

Inte heller hon vill svara på frågor rörande karnevalen.
– I samband med att karnevalen blev framflyttad beslutades internt att Christian Dahl, (kulturchef) som ansvarar för merparten av stadens övriga evenemang, är leverantörens motpart och driver och samordnar projektet från vår sida, svarade hon.

Vi vände oss till kulturförvaltningens chef, tillika Landskrona stads pandemiansvarige tjänsteman Christian Dahl med våra frågor.

Landskronakarnevalen 2020 ställdes först in av kommunen. Förehavandet förvånade arrangören Creandia som sade sig ha fått beskedet via media, trots att man haft med ett juridiskt ombud/advokat vid ett möte bara veckorna innan. Vad fick er att trots allt köra på med en Höstkarneval?
– Stadsledningen gjorde ett omtag efter dialog i KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) och i samförstånd med leverantören Creandia reddes de frågetecken som uppstått ut. Parallellt såg båda parter fördelen i att skjuta upp karnevalen i tre månader – vilket avtalet statuerar som möjlig åtgärd – eftersom vi liksom landets alla övriga arrangörer följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten med anledning av Covid-19. Beställarombudet för Landskronakarnevalen övergick samtidigt till Kulturförvaltningen där dialogen kring planeringen fortlöpt under sommaren fram till dags dato enligt plan, svarar Christian Dahl. 

Varför flyttades kulturnatten så att denna också kom att hamna under karnevalsperioden och blir det inte en orimlig börda för kulturaktörerna som tillskilland från karnevalsarrangörerna dessutom inte erhåller någon ersättning att se till att restriktionerna hålls?
– Kulturnatten är en egen företeelse och denna har lyfts i Kulturnämnden, där både tjänstemän och politik har velat avvakta rekommendationer från Folkhälsomyndigheten med anledning av Covid-19. Vi jobbar varje dag med publika mötesplatser och evenemang, däribland Stadsbibliotekets verksamhet, Landskrona Fotofestival, utställningar med mera. Vi har respekt för och följer de rekommendationer som råder, men kommer precis som vid alla andra publika tillställningar att jobba förebyggande med Kulturnatten. Vi har inte sett ökade smittotal efter Landskrona Fotofestival eller i andra mötesplatser. Vi sköt fram kulturnatten så mycket det gick utan att den ska hamna mitt i vintern. Fotofestivalen med sina till vis del komplexa utställningar gjorde att vi inte kunde ligga för tätt på den. Och i helgen invigdes Ljuset och samtidigt var det Martinas marknad så den krocken ville vi också undvika.

Lite drygt 3 miljoner kronor har varit avsatt till karnevalen. Kommer denna summa att betalas ut i sin helhet till arrangören och när kan vi räkna med en fullständig redovisning av vad dessa pengar gått till?
– Landskrona stad har ett avtal med en leverantör som mot ersättning åläggs att leverera en karneval i stadsmiljön. Vi förväntar oss att så sker även 2020, om än vid annan tidpunkt än traditionellt. Mycket av planeringsarbetet går till som vid alla andra karnevaler, med den förändringen att det finns restriktioner kring hur många som får samlas vid samma tidpunkt – men då får man hitta alternativ.

”Vi märker också ett sug efter att träffas och det ska hända något. Det tomrummet tror jag karnevalen kan fylla – samtidigt som vi måste se till att den genomförs på ett säkert sätt”, sa du till HD för ett par veckor sedan. Var märker du av detta sug?
– Landskrona stad hade nästa 5000 besökare vid årets Fotofestival, mitt i en Covid-19 pandemi, varje dag letar sig människor till bibliotek, utställningar, konsthall för att ta del av upplevelser samtidigt som digitala evenemang som Valborg skapar 30 000 likes. Det är förebyggande åtgärder som måste till med framträdande vid flera tidpunkter, stråk istället för torgmöten, digitala komplement etcetera.

Märker du inte av den andra sidan som menar på att en karneval i dessa dagar är ytterst oansvarigt och som helst hade sett att den skjutits upp tills det är tryggt att umgås igen? Vad säger du till dom?
– Deltagande vid Landskronakarnevalen är aldrig ett tvång och Landskrona stad har full respekt för de som väljer att inte delta. Samtidigt är det av stor vikt att samhällsfunktioner så långt det är möjligt kan vara öppna, så länge det sker med förebyggande åtgärder enligt statens rekommendationer. Landskrona liksom andra städer har isolerade människor som inte mår bra av isoleringen, så vi gör inte analysen att det skulle vara ”ytterst oansvarigt” att erbjuda trygga mötesplatser med vidtagna åtgärder. Att stänga ned hela samhällsapparaten ser vi inte som ett långsiktigt alternativ, säger Christian Dahl och redogör för olika anpassningar som görs vid årets Höstkarneval.
– Karnevalståget och marknadsgatan har fått ställas in. Framträdandena på teatern kräver förbokningar. I övrigt anpassas mycket åt den 50-gräns som råder. Vi kommer också att få se digitala inslag, dock inte i den omfattning som under HX-festivalen i Helsingborg, avslutar Christian Dahl.

Landskrona Direkt har sökt Creandia för kommentarer till arrangemanget samt med frågor om artistutbudet. Eventbolaget väljer fortsatt att inte svara på våra frågor trots påtryckningar från Landskrona stad.
– Jag har tryckt på att ni vill komma i kontakt med dem, avslutar Christian Dahl. 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser