Annons

Debatt: Deltidsarbete gör kvinnor till fattigpensionärer

Per-Ola Nilsson, ordförande LO-distriktet i Skåne skriver idag en debattartikel om ojämställdheten mellan män och kvinnors löner och i förlängningen deras pensioner. Foto: Privat.

Kvinnor i arbetaryrken har allra lägst lön – och allra lägst pension. I Skåne tjänar arbetarkvinnor i genomsnitt 21 627 i månaden, jämfört med män som tjänar 27 448 i snitt. Motsvarande för kvinnor
och män i tjänstemannayrken är 33 215 respektive 42 240 kronor. Det visar siffror som LO har tagit fram inför internationella kvinnodagen.

Att arbetarkvinnor tjänar så mycket mindre beror på att det i deras yrken är absolut svårast att få ett heltidsjobb, samtidigt som lönerna är de lägsta på arbetsmarknaden.
Eftersom pensionerna är en spegling av ett arbetsliv som är både ojämställt och ojämlikt, blir pensionerna också det. Kvinnor i arbetaryrken som nyligen lämnat arbetslivet får i snitt en total pension på 16 100 kronor i månaden, jämfört med arbetarmännens 20 100 kronor.

Kvinnor har därmed inte bara svårt att försörja sig här och nu, utan hela livet ut. Därför driver LO på för att:

  • Hållbara heltider ska vara norm i alla arbetaryrken.
  • Lönerna ska vara höga, jämställda och mer jämlika.
  • Staten ska göra större inbetalningar till den allmänna pensionen och kollektivavtalad tjänstepension ska räknas på hela arbetslivet.

I årets avtalsrörelse kräver LO dessutom att de kollektivavtalade tjänstepensionerna ska öka, vilket på sikt skulle höja pensionen med minst 2 500 kronor i månaden.

Per-Ola Nilsson, ordförande LO-distriktet i Skåne

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com. 
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser