Kolonist överklagar klubbad handlingsplan

Jonas Levin har lämnat in en överklagan av kommunfullmäktiges beslut om en Handlingsplan för stadens koloniområden. Sedan dess har det varit tyst. Tycker hansom nu skrivit en ny debattartikel i ämnet.
Jonas Levin har precis lämnat in en överklagan av kommunfullmäktiges beslut om en handlingsplan för stadens koloniområden.

Vid lunchtid i fredags lämnade Jonas Levin, ordförande i Kopparhögarnas koloniförening in en överklagan på kommunfullmäktiges beslut gällande den handlingsplan för Landskronas koloniområde som klubbades igenom i slutet av januari.
– Handlingsplanen är på flera punkter inte överensstämmande med verkligheten, säger han som nu hoppas att såväl länsstyrelsen som förvaltningsrätten drar öronen åt sig.

Jonas Levin säger sig främst vilja få till en dialog om stadens koloniområde.
– Så som det gått till nu har man gått bakom ryggen på såväl oppositionen som stadens koloniföreningar. Vi vill naturligtvis ha ordning och reda på områdena men då måste kommunen prata med oss och inte gå bakom ryggen på oss, säger han.

Det är främst punkterna om BDT-filter och den ekonomiska kompensation vid en kommunal inlösen som han vänder sig emot.
– BDT-filter är ogenomtänkt och bara ett sätt för kommunen att komma runt länsstyrelsens krav på avloppslösning.  Att ersätta stugägarna med ett schablonbelopp oavsett om stugan har ett faktiskt värde på 5000 kronor eller 300 000 kronor är inte rätt. Kommunen kanske rent av hade tjänat på om en opartisk värdering av stugorna gjordes. Det är dock det enda realistiska att göra i sammanhanget, poängterar Jonas Levin och utlovar en långdragen kamp i frågan.
– Jag tänker överklaga tills jag får rätt eller så långt det bara går, avslutar han.

 

Till arkivet