DEBATT - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Koloniföreningarna kräver samma avtal

Årets tema i Rothoffska kolonin är "Den skånska haven"
Kommunens egen koloni, Rothoffska kolonin.
Årets tema i Rothoffska kolonin är "Den skånska haven"
Kommunens egen koloni, Rothoffska kolonin.

Onsdagen 5/2 2020 höll Landskronas koloniföreningar ett gemensamt möte.
Här skapades ett närmre samarbete mellan föreningarna då det krävs i dagens läge. Att Landskrona stad arbetar aktivt för att avetablera vissa koloniområden.

Den första och största frågan var ju självklart att samtliga är överens om att ALLA koloniområden MÅSTE ha samma avtal, då alla har samma markägare och samma arrendekostnad.

Idag skiljer sig de olika avtalen rejält på många punkter. Enligt Landskrona stad är avtalen lika, men vissa är på 8 sidor, andra på 2 sidor…

Vi ska kämpa för att få ett likadant avtal för ALLA områdena.
Med ”lokala” föreskrifter för varje område såklart. Vi har bett om gemensamt samtal mellan kommunen och föreningarna. Kommunen vill ej prata om detta gemensamt med oss.

Exempelvis har man i Axeltoftas avtal skrivit in att oberoende värdering av stuga ska ske och utbetalas om staden beslutar att ta tillbaka mark för annat ändamål.
Denna punkt är helt naturlig. Varför finns den ej i dom andra områdena?

När vi nu ligger i ett läge där andra områden (och staden) hade behövt denna punkt, för att få en rättvis värdering av stugorna i Sankt Olof och Kopparhögarna.
Här har man istället valt några schablonersättningar som ej är genomförbara.
Och ej är särskilt samhällsekonomiska.

Landskrona stad har valt att erbjuda samma ersättning till de som måste lämna sina stugor på Sankt Olof som dom ”arsenikdrabbade” stugorna på Kopparhögarna.
Hur man än vrider sig så är det helt omöjligt att flytta en stuga för 15 000 kronor.
Och hur kan man arrendera ut giftig mark i 50 år och sedan erbjuda samma summa?

Ingen ersättning för att man har utsatt sig själv, sina nära och kära för arsenikrisk.
Om en privat markägare gjort något liknande, hur hade staden sett på det?

Övrigt vi talar om är att vi, det vill säga samtliga koloniområden, behöver ett tätare samarbete med kommunen.
Exempelvis behövs en gränsdragningslista på vad som åligger staden och vad som åligger föreningen. Hur vill vi ha våra koloniområden?

Vi i styrelserna vill ha fina områden med ordning och reda. Det kräver såklart ett bra samarbete med staden.

BDT-filterfrågan
Då vi vet att det finns betydligt bättre och miljövänligare alternativ att tillgå tycker vi det är mycket underligt att man överhuvudtaget ska diskuterar BDT-filter.
Hur ska dessa skötas?
Vem ansvarar för att dessa sköts?
Avtal med rengöring av dessa?
Vi har varit i kontakt med föreningar i Helsingborg där dessa installerats för nåt år sedan. Där finns inga avtal eller så. Vissa tar hem experter för att rengöra filtren. Dom flesta spolar av sitt filter på gräsmattan. Helt meningslöst att överhuvudtaget tvinga folk att investera i ett sådant. Detta är ju såklart våra politikers sätt att lösa länsstyrelsens krav på avloppsfrågan i koloniområden. Men hur genomtänkt är det?

Men som sagt är vi nu cirka 1400 kolonister som gått samman för att ta i stadens kolonifrågor. Kolonierna är en stor fråga i Landskrona och vi kommer att göra vårt yttersta för att bevara dessa. Politikerna pratar om att det ej finns en plan som talar för avkolonisering. Dom har nog inte läst igenom handlingsplanen dom röstat genom.

Lite att tänka på!

Mvh
Landskrona kolonisters samarbetsgrupp gm. Jonas Levin

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com. 
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.

Bifoga en bild till din debattartikel samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag. Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Till arkivet