De bostadssociala kontrakten har halverats på fem år

”Det er en kold tid som vi lever i. Alle går rundt og fryser…”, sjöng Kim Larsen och då vet vi alla att låten knappast handlade om väderleken i den danska huvudstaden. Frågan är om det inte är än kallare i Landskrona idag. Bara under några få år har de bostadssociala kontrakten i Landskrona gått från 173 till 60.  Tittar man under en femårsperiod rör det sig om en halvering.  En fantastisk utveckling, eller tuffare tider? En fråga som vi lämnar obesvarad, åtminstone ett tag till.

Landskrona Direkt har i ett par artiklar skrivit om barnfamiljer som tvingas bo på akutboende. Inte alla blir godkända på den ordinarie bostadsmarknaden. Hyrespolicyn gör sitt till. Skuldsatta barnfamiljer, personer med missbruk eller psykiska problem, nyanlända flyktingar har det många gånger tufft idag. Så pass sent som i januari 2017 fanns 173 andrahandslägenheter med särskilda villkor uthyrda i Landskrona, uppgav tidningen Hem & Hyra då. Frågan är då hur det ser ut idag.
– Individ- och familjeförvaltningen har cirka 60 bostadssociala kontrakt och vi kan säga att det har i princip halverats sedan 2014, säger Pia Söderstjerna, verksamhetschef vid individ- och familjeförvaltningen.

– I samband med att man blir beviljad ett bostadssocialt kontrakt har vi avtalat med fastighetsägarna att klienten efter ett år ska få ta över kontraktet om man har skött hyresinbetalningar och inte haft några andra störningar. Detta är en orsak till att antalet kontrakt har minskat, förklarar hon.

Frågan är då om behovet minskat i samma omfattning.
– Denna fråga kan jag inte lika lätt svara på. Då måste jag få hjälp att i våra system se hur många som ansökt om bostadssocialt kontrakt och hur många som fått detta beviljat eller hur många som fått avslag. Jag ber att få återkomma när jag fått hjälp att ta fram statistik, svarar Pia Söderstjerna.

Bostadsrättslägenheter inte längre aktuella för kommunen
Sett i backspegeln köpte Landskrona stad på 70-80-talet in bostadsrättslägenheter som senare hyrdes ut till behövande av omsorgs- eller sociala skäl. Något som när det nu byggs bostadsrätter inte är aktuellt. Tvärtom, de bostadsrätter kommunen äger idag ska säljas ut.
– Jag har fått information från mark- och exploateringsenheten att vid varje uppsägning har de i uppdrag att avyttra dessa lägenheter, säger Kristina Elmberg, lokalförvaltare, vid stadens fastighet- och lokalförsörjningsenheten.

–  Vi har idag 19 bostadsrättslägenheter i Landskrona och en i Glumslöv som är uthyrda med hyreskontrakt som ej går under bostadssociala kontrakt, det vill säga de hyr av kommunen i första hand. Vi har en lägenhet som nyss sagts upp som kommer läggas ut till försäljning efter utflytt.

Läs mer:

Till arkivet