Skam med barn på akutboende

Oppositionsråd Fatmir Azemi vill se över hyrspolicyn och Landskronahems regelverk så att barnfamiljer med knappa resurser inte sätts på akutboende.
Oppositionsråd Fatmir Azemi vill se över hyrespolicyn och Landskronahems regelverk så att barnfamiljer med knappa resurser inte sätts på akutboende.

Den gångna veckan skrev vi om ”Petra” som under två månader bott med sina två små barn på ett av stadens akutboende. En artikel som sedan följdes upp med att 38 barn just nu lever under liknande omständigheter. Artiklar som fått många att reagera. Oppositionsråd Fatmir Azemi (S) är en av dessa.
– Det är oacceptabelt att låta barn bo så här. Vi måste se över regelverken som styr hyrespolicyn och Landskronahem, säger han.

Landskrona Direkt kunde i förra veckan avslöja att 38 barn sovit på akutboende den aktuella dagen. En av familjerna hade bott på akutboendet i åtta månader.
– Vi kan inte tillåta barn att bo så länge på ett akutboende. Det är en skam för Landskrona stad att låta barn växa upp på akutboende. Det är inte försvarbart eller humanistiskt att låta barn bo på så här. Man kan bo där i en tillfällig situation men inte i åtta månader, säger Fatmir Azemi upprört.

– Vi måste vara ett samhälle och en stad som hjälper människor i nöd. Jag förstår att många har tappat förtroendet för samhället på grund av olika situationer och man blir besviken. Vi ska inte glömma att vi är ett samhälle som ska hjälpa dem som befinner sig i en svår livssituation. Vi ska hjälpa de när de är som svagast och när de behöver som mest hjälp, säger Fatmir Azemi och citerar den danske nationalikonen Kim Larsen.
 – Jag kan inte förstå vad en regering ska vara bra för, om det inte är för att hjälpa de svaga. De starka klarar sig nog.

Hyrespolicyn slår mot Landskronabor
En fråga som blev hängande i luften efter de första artiklarna var hur fastighetsägare praktiserar hyrespolicyn mot Landskronabor. Avsikten med policyn har hela tiden varit att hindra inflyttning till Landskrona av människor som omedelbart är i behov av sociala insatser från staden. Detta sedan det framkommit att andra kommuner placerat människor med tung social problematik i staden.
– Varje kommun måste ta ett sådant ansvar själv, har kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) sagt vid upprepade tillfällen.

– Hyrespolicyn slår även mot de som bor i staden. Vi ska inte höja tröskeln för dem som redan har det väldigt svårt, poängterar Fatmir Azemi och redogör för att kommunen sålt tolv bostadsrätter de gångna tio åren.
– Vi har varit emot att sälja ut dessa lägenheter. Just för att vi vet att fall som Petras kommer att uppenbara sig.

Idag råder en brist på hyresrätter i Landskrona, anser socialdemokraten.
– Vi måste ha boende för ”vanligt folk”.  Med det menar jag invånare med vanliga inkomster, de som jobbar inom lokalvård, handel, serviceyrken,  etcetera.

– Nu,  är ett bra tillfälle att vi tänker till en extra gång när vi bygger i Landskrona att vi kanske ska ha en del lägenheter för människor i nöd. Att jämföra oss med Helsingborg som framskymtat är inte relevant. Vi ska inte glömma att vi har ett kommunalt bostadsbolag som heter Landskronahem, där vi kan vara med och påverka regelverket, avslutar Fatmir Azemi.

Läs mer:

Till arkivet