Annons

38 barn sov på akutboende i natt

Foto: Kat Jayn.

I en tidigare artikel skrev vi om Petra som i nästan två månader bott med sina två små barn på ett av stadens akutboende. Detta är dock inget unikt. Landskrona Direkt kan avslöja att hela 38 barn sovit på akutboende natten till tisdagen. Det är alltså nästan två hela skolklasser som av någon anledning tvingats söka akut boende för att slippa sova på gatan.

Annons
 

Kommunen har yttersta ansvaret för de personer som bor eller vistas i kommunen. Så står det att läsa på kommunens hemsida. Men det är inte alltid så enkelt. Ett exempel på hur fel det kan bli skrev vi om tidigare idag i en artikel om Petra som i nästan två månader bodde på ett av stadens akutboende tillsammans med sina två små barn och som känt sig tvingad att flytta tillbaka till bostaden som hon flyt ifrån. För att få en helhetsbild över hur situationen kring akutboendena ser ut i staden så talade vi med Pia Söderstjerna, verksamhetschef på kommunens individ- och familjeförvaltning.
– Det finns tre akuta boendelösningar i Landskrona som finns inom individ- och familjeförvaltningens verksamheter. Kolet, Akutbo Engelbrekt och Akutbo familj, säger Pia Söderstjerna.

På Kolet som ligger på Industrigatan finns det tolv platser. Här kräver kommunen inte drogfrihet. Det är heller inte biståndsprövat utan kravet är att den som vill sova där är ”skriven” i Landskrona. Det kostar inte något att bo på Kolet. På Akutbo Engelbrekt på Engelbrektsgatan finns det 17 platser. För att bo här krävs en biståndsprövning och drogfrihet. Kostnaden att bo här är 80 kronor dygnet om inkomst finns.
Akutbo familj ligger på Koppargården 27. Här finns 27 lägenheter, för barnfamiljer som är akut hemlösa. Även på Akutbo Familj krävs en biståndsprövning och det kostar 150 kronor per familj och dygn.

Ytterligare ett boende finns. Det är ett skyddat boende som har sin verksamhet på Sturegatan i centrala Landskrona.
– Vårt skyddade boende som vi har på Sturegatan är inte fullt. Hit kommer kvinnor och barn som är utsatta för hot och våld. För att få bistånd till vårt skyddade boende gör man en ansökan till vår mottagning.

Då det rör sig om akuta boendelösningar skiftar beläggningen från dag till dag.
– I natt (natten till tisdagen den 12 november. Reds anm) hade Kolet åtta inskrivna. Akutbo familj har just nu 38 barn inskrivna och på Akutbo Engelbrekt har vi just i dag 14 inskrivna personer.

Hur länge barnen bott på Akutbo Familj varierar.
– Familjerna som bor i våra akuta boendelösningar bor där olika länge. Den familj som har bott där längst och som fortfarande bor hos oss har bott i åtta månader. Åldern på barnen är allt från ett par månader till ungdomar som går på gymnasiet.

Det finns dock vuxna som bott på akutboende betydligt längre tid än så, trots att det ska vara just ett akutboende.
– Det är svårt att säga hur länge man bor på Engelbrekt. Väljer man att skriva ut sig eller blir utskriven för att man inte är drogfri så krävs ett nytt biståndsbeslut för att få plats. I genomsnitt kan vi nog påstå att man bor på Engelbrekt en fyra, fem månader. Dock har vi haft personer som från och till under flera års tid har vistas på Engelbrekt.

Petra vittnade i den tidigare artikeln om att hennes barn inte fick ta emot kompisar då de bodde på akutboendet samt att de inte fick leka i korridorerna. Frågan är då vilka regler gäller för de som bor på akutboende?
– Då det är tre helt olika verksamheter finns det väldigt olika regler på våra boende. Som jag uppgett så kräver vi drogfrihet på Engelbrekt, vilket vi inte gör på Kolet. Övriga regler är bland annat att man ska visa hänsyn till övriga boende och att vi inte tolererar hot eller hot om våld.

Pia Söderstjerna hävdar, trots att Petra sagt annat, att stöd att hitta boende fås på akutboendena. I alla fall på två av dessa.
– På både akutbo Engelbrekt och Akutbo familj finns hjälp och få av personal för att hitta ett annat boende . Under 2019 har 30 familjer fått hjälp med att hitta eget boende. Under november och december planeras det för ytterligare tre familjer att flytta från Akutbo Familj, säger Pia Söderstjerna
– Vi har dock inga möjligheter att påverka fastighetsägarnas uthyrningspolicys vad det gäller inkomst med mera. Vi ger däremot ofta referenser till fastighetsägarna om de boende vill detta.

Frågan är om det finns behov för fler akutboenden?
– Socialtjänstens ansvar är att hjälpa personer som hamnat i akut hemlöshet. Utifrån vårt uppdra ser jag inte att vi behöver fler akuta boendelösningar, avslutar Pia Söderstjerna.

Läs mer: 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser