Annons

6 nyanlända hänvisas till Landskrona 2020

Skulpturen i brons utanför Landskrona lasarett skänktes ursprungligen av en förening bestående av landsflyktiga danskar. 

Vi noterar att Länsstyrelsen Skåne har beslutat om fördelning av nyanlända invandrare till skånska kommuner för 2020. 769 personer anvisas till de skånska kommunerna. 6 placeras i Landskrona.

Annons
 

Regeringen har beslutat att 7 100 nyanlända ska omfattas av anvisning till landets kommuner år 2020. I förordning om fördelning av anvisningar till kommuner framgår det vidare att 769 nyanlända ska anvisas till Skåne län år 2020 varav sex personer anvisas till Landskrona.  Lund får ta emot flest  149 och Malmö tillsammans med åtta andra kommuner är undantagna. 

Antalet nyanlända är färre än tidigare år. 2018 anvisades 1800 personer till skånska kommuner, och 2019 var antalet 1032 personer.

Länsstyrelsen Skåne har valt att utgå från Migrationsverkets fördelningsmodell av länstal som har lämnats till regeringen. Där tas hänsyn till kommunernas befolkningsstorlek och befolkningsprognos, arbetsmarknadsförutsättningar, sammantaget mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen

– Den nya bosättningslagen, som innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända, kom 2016. Den är utmanande för många kommuner, eftersom vi har brist på bostäder i princip hela Skåne. Trots svårigheter klarar kommunerna av det. Det är positivt att de skånska kommunerna i denna komplexa situation på flera sätt utvecklat sitt arbete kring bostadsförsörjning och ett ordnat flyktingmottagande, säger Gunilla Holmlin, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen Skåne.

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser