Annons

Debatt: – Vår politik stärker kommunernas ekonomi

Sverigedemokraten Stefan Olsson är kommunalråd i Landskrona.

Sverigedemokraterna vill att hela landet ska leva, och oroas av att svensk landsbygdspolitik under de senaste decennierna har inneburit förlorad samhällsservice och förlorade arbetstillfällen på landsbygden. Över tid har utflyttningen eroderat landsbygdens befolkningsunderlag och samtidigt bidragit till överhettade bostadsmarknader och överbelastad infrastruktur i storstäderna.

En stor andel av Sveriges kommuner befinner sig i ekonomisk kris. Över en tredjedel, 110 av totalt 290 kommuner, räknar trots högkonjunktur med underskott för 2019. Detta kommer under de närmsta åren att leda till skattehöjningar, försvagningar av välfärden och andra mycket smärtsamma prioriteringar, utifrån ett redan ansträngt ekonomiskt läge.
 
Vill man rädda svensk välfärd behöver kommunerna tillföras medel från staten, vilket Sverigedemokraternas budgetförslag för 2020 på flera sätt gör. Till att börja med stärks det kommunala utjämningssystemet med 5 miljarder 2020, vilket stegras till 10 respektive 15 miljarder för 2021 och 2022.
 
Vidare skulle flera av Sverigedemokraternas föreslagna reformer direkt eller indirekt stärka kommunernas kassa. Ett tydligt exempel som gynnar kommunsektorn är övergången från 3-åriga till 2-åriga praktiska gymnasieprogram. Även förslaget om avdrag på den allmänna löneavgiften för företag får en positiv ekonomisk effekt för kommunerna.
 
En skärpning av migrationspolitiken skulle också minska kommunernas åtaganden och den positiva effekten av en stramare migrationspolitik kommer att stärkas efter tid. Därtill kommer kommunernas utgifter att minska genom att rätten att ta del av välfärdssystemet i sin helhet kopplas till medborgarskapet, vilket även skapar incitament för människor att bidra till välfärden och bli svenska medborgare. Självklart ska det gå bra att arbeta och bo i Sverige även om man kommer från ett annat land, men Sverigedemokraterna har sedan länge föreslagit vissa begränsningar vad gäller skattefinansierad välfärd till icke medborgare, vilket i ett internationellt perspektiv är en helt normal ståndpunkt.
 
Med anledning av ovan beskrivet och det faktum att situationen i glesbygdskommuner är akut står vi bakom regeringens förslag om en förstärkning av det kommunala utjämningssystemet, efter att vi länge menat att systemet behöver ses över för att uppnå en högre ändamålsenlighet. Tack vare SD:s ställningstagande innebär det att Landskrona får 32 Mnkr extra inför 2020. Regeringens förslag är inte tillräckligt, men ett steg i rätt riktning om den kommunala välfärden på glesbygden ska kunna bibehållas. 
 
Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser