Äldre fick lära sig självförsvar

: Anita Enberg lär ut hur man tar sig loss när en förövare tar ett grepp bakifrån. Diakon Cheryl French fick spela ”förövare” i övningen Foto: Poul W Lorenzen.
Anita Enberg lär ut hur man tar sig loss när en förövare tar ett grepp bakifrån. Diakon Cheryl French fick spela ”förövare” i övningen
Foto: Poul W Lorenzen.

Igår samlades ett 20-tal äldre deltagare på Landskrona Församlingshem för att lära sig principerna i självförsvar.
– Det var allt ifrån psykologin och förhållningssätt till enkla handgrepp för att ta sig loss i olika situationer, berättar Cheryl French, diakon.

På torsdagen hölls ett arrangemang om ”Självförsvar för äldre” på Landskrona församlingshem. Programmet hölls av Anita Enberg, som är instruktör på föreningen Henke Dojo Jujitsu och som dessutom håller kurser i självförsvar.

Detta var en av programpunkterna under diakonins månad, då diakoner i Rönneberga kontrakt bjuder in till olika aktiviteter som handlar om temat ”Äldres psykiska hälsa”.
– Just detta program syftade till att skapa trygghet och minska rädsla bland äldre i Landskrona med omnejd, säger Cheryl French som själv deltog i aktiviteten med stort intressse.

Nästa program handlar om hundar i vården och hålls i Svalövsbyggdens församlingshem i Teckomatorp den 24 september kl. 17.
– Intresserade får gärna kontakta diakonerna i Landskrona församling, avslutar Cheryl French.

Till arkivet