Annons
Tisdagen den 7:e december
Dagens namn: Angela, Angelika

LSS-bostäder borde finnas i detaljplanen

Jonas Sjöstedt (V) intervjuas av Robin Berkhuizen och Bo Hejlskov Elvén.

För tredje året cyklar Funktionshinderbanan för fler och bättre LSS-bostäder. På Almedalen har cykelkampanjens initiativtagare, tillika entreprenören från Landskrona, Robin Berkhuizen intervjuat och pratat med flera framträdande politiker.

Annons
 

Under några veckors tid cyklar Robin Berkhuizen för tredje året i rad på en side-by-side-cykel för fler och bättre LSS-bostäder. I år har turen gått från Göteborg till Almedalsveckan i Visby.

På Gotland har Robin Berkhuizen intervjuat bostadsminister Per Bolund (MP), Socialminister Lena Hallengren (S), Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt, tidigare FP-ledaren Bengt Westerberg, samt Kristdemokraternas talesperson i sociala frågor, Pia Steensland.

Mötena filmas och blir till avsnitt som Robin Berkhuizen delar på sociala medier.

I mer än hälften av landets kommuner råder det brist på LSS-bostäder enligt Boverket. Bristen leder till att många funktionshindrade personer får vänta väldigt länge på en lägenhet. Men en sådan bostadsbrist är inget man löser särskilt snabbt menar bostadsminister Per Bolund.
– Det är ingenting man gör i en handvändning. Det kommer ta lång tid innan vi har byggt ikapp, säger ministern i intervjun med Robin Berkhuizen och tillägger.
–  Sen har vi ju också kommunernas bostadsförsörjningsansvar som ju är lagstiftat. De har ansvar att se till att det finns bostäder till medborgarna även om man har särskilda behov. Där kan vi ju också från statens sida se till att vi skjuter till pengar till kommunerna så att de får en bättre budget och utrymme att göra investeringar och satsningar.

Även socialministern talar om  kommunens ansvar när det gäller LSS-bostäder.
– Ett vite kan man ju betala. Men det hjälper ju inte den som behöver ett boende.  Vi måste titta på varför man inte bygger. Har man inte råd att bygga? Är det brist i lagstiftningen?, funderar socialminister Lena Hallengren.

Borde finnas i detaljplanen
– Jag tycker att kommunerna måste väga in det i sina detaljplaner när de planerar så att man från början skriver in att när man bygger ett nytt bostadsområde så ska det också finnas det här boendet för de som behöver det. Det ska vara lika självklart som att planera in alla andra saker som förskolor och skolor, säger Jonas Sjöstedt.

– För stadsbyggnadsförvaltningen gäller det att planlägga så att alla funktioner i staden  som behövs kan förverkligas. Vi arbetar med flexibla detaljplaner, i exempelvis Norra Borstahusen har vi tagit höjd för LSS-boende, det finns tre tänkbara fastigheter som skulle kunna nyttjas för den typ av boende. Ett LSS-boende går juridiskt och bygglovmässigt under vanligt ”Boende”. Det finns ett antal andra platser i staden där ett LSS-boende är möjligt att uppföra i dagsläget, säger Johan Nilsson stadsbyggnadschef, som en  lokal kommentar till vänsterpartiledarens utspel. 

För tredje året i rad cyklar initiativtagaren Robin Berkhuizen för fler och bättre LSS-hem. Cykelturen utgick från Göteborg den 17 juni och avslutades i Visby under Almedalsveckan. Längst vägen pratar han med personer som tycker, tänker och bestämmer i frågan om fler och bättre LSS-bostäder för personer med särskilda behov. Mötena filmas och blir till avsnitt som delas i sociala medier.
Foto: Mikaela Bjarve.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser