Annons

Debatt: Tre gånger fler fattiga kvinnor i pensionsålder

Kerstin Stein Sandell (SD). ledamot i omsorgsnämnden och Stefan Olsson (SD) kommunalråd uppmärksammar kvinnliga låginkomsttagare i pensionsåldern i en gemensam debattartikel.

Nästan en sjättedel av landets låginkomsttagare är i pensionsålder. Mer än tre fjärdedelar av dem är kvinnor. Ratsit.se har kartlagt inkomstgrupper bland Sveriges befolkning från 66 år och uppåt. Siffrorna visar bland annat att kvinnor är starkt överrepresenterade bland äldre låginkomsttagare, och att skillnaden är nära tiofaldig på vissa platser i Sverige. En stor del av Sveriges äldre befolkning har det knapert. Nästan hela 300 000 personer över 66 år är låginkomsttagare, vilket innebär en total månatlig inkomst på som mest 11 000 kr. Av dessa är drygt tre fjärdedelar kvinnor. Enligt den oberoende tjänsten minPension bör en pensionär i Sverige som minst klara en budget på 15 000 kr i månaden före skatt. Siffror visar dock att nästan en kvarts miljon kvinnor och drygt 75 000 män i pensionsålder lever med inkomster under den gränsen.

Den största skillnaden återfinns i andelen låginkomsttagare när man jämför äldre män och kvinnor, där andelen kvinnor med låg inkomst i snitt är 350 % större än andelen män. Sett över landet är det nästan 190 kommuner, drygt två tredjedelar av Sveriges kommuner, som har minst tre gånger så många kvinnliga låginkomsttagare i pensionsålder än män. Bland kommunerna med minst klyftor mellan äldre kvinnor och män med låg inkomst hittar man endast 16 kommuner i hela riket som har färre än dubbelt så många kvinnor än män. 

I Landskrona bor det 8751 personer över 66 år. Bland låginkomsttagarna, alltså de med en inkomst på mindre än 11.000kr i månaden är 504 av dom män och 1182 kvinnor. Vilket betyder att överrepresentationen av kvinnliga låginkomsttagare i Landskrona är hela 235%. Det kan jämföras med Sveriges snitt där kvinnliga låginkomsttagare är 292% fler än männen. Detta är oroande siffror som visar att många äldre kvinnors ekonomi kan vara helt beroende av en make för att gå runt. Hela pensionssystemet måste utredas i grunden, dels för att säkra bättre pensioner men också för att systemet i praktiken ska innebära att det ska ha lönat sig att ha arbetat ett helt liv jämfört med att inte ha arbetat alls. 

Det är dags för den socialdemokratiska regeringen att stå upp för rättvisa, jämlikhet och solidaritet på riktigt, och inte bara lova runt vart fjärde år för att sedan som vanligt hålla tunt. 

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd
Kerstin Stein Sandell (SD)
Ledamot i omsorgsnämnden

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser