Annons

Utökade turer mellan Landskrona och Ven i sommar

Det har länge funnits önskemål från framför allt näringslivet och besöksnäringen på Ven om en sen kvällstur mellan ön och Landskrona. I sommar provar därför Landskrona stad och Ventrafiken att lägga en extra kvällstur.

Annons
 

Enligt ordinarie tidtabell går den sista färjeavgången från Ven till Landskrona cirka klockan 21.00. Det har lett till att företag på Ven har haft svårt att rekrytera personal från fastlandet, och gjort det svårt att locka besökare till kvällsaktiviteter och restauranger på ön. Landskrona stad har därför haft en dialog med bland annat Vens byalag, företagare och invånare för att hitta en lösning.

Nu har Landskrona stad tillsammans med Ventrafiken tagit fram en plan för att på prov köra en senare avgång fredagar och lördagar under juli och första helgen i augusti sommaren 2019. Avgången går från Landskrona till Ven kl. 22.30 och från Ven till Landskrona cirka kl. 23.00.
– Vi har tidigare inte lyckats få kundunderlag till senare turer men nu har vi hittat en lösning med kommunen. En lösning som kommer att tillåta att besökarna stannar längre på ön vilket i sin tur gynnar näringslivet, säger Linus Olsson, VD för Ventrafiken.

Henrik Ljungqvist, som driver restaurang Ellas i Kyrkbacken på Ven tycker det är ett utmärkt förslag.
– En senare avgång är verkligen efterlängtad. Vi hoppas och tror att kvällsturen kommer att bidra till att fler besöker ön och att det blir lättare att rekrytera personal, säger Henrik Ljungqvist.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser