Annons

Debatt: S har tappat sin ideologiska kompass

Med anledning av stundande EU-val riktar sverigedemokraterna Stefan Olsson och Pia Törncrantz kritik mot Socialdemokraterna.

Kraftigt sänkta löner, nedrustning av den svenska modellen där makten flyttas från arbetsmarknadens parter till Bryssel, blir några av konsekvenserna om den Socialdemokratiskt ledda regeringen får som den vill. Denna utveckling är inget annat än en katastrof för Sveriges löntagare. Sverigedemokrater vill istället att EU ska fokusera på sina kärnuppgifter: Frihandel, gränskontroller, terrorbekämpning och säkerhetsfrågor.

Annons
 

I november 2017 stod Socialdemokraterna värd för det sociala toppmötet i Göteborg och syftet var att EU-ledarna skulle skriva under den så kallade sociala pelaren – en EU gemensam politik för arbetsmarknad, välfärd och sociala rättigheter. 
Den svenska modellen har tjänat Sverige väl. Där hålls lagstiftaren borta från arbetsmarknaden. Parterna styr själva genom kollektivavtalen. Den europeiska arbetsmarknadsmodellen går helt emot detta och bygger istället på en rad strikta minimiregler, till exempel minimilöner. 
Med hänvisning till de 20 punkter som återfinns i den sociala pelaren kommer EU snabbt att genomdriva mer eller mindre genomtänkta lagförslag med motivering att riktlinjerna ska följas. Dessa lagförslag kommer då att bestå av 27 länders sönderkompromissade arbetsmarknads- och socialpolitik och ersätta den svenska modellen. 
I områden där vi ligger långt fram idag riskerar vi att få en betydligt lägre standard. 
Det är vår bestämda uppfattning att arbetsmarknadsvillkor, a-kassan, föräldraledighet, barnbidrag, pensioner och övrig social välfärd inte hör till de områden som ska hanteras i Bryssel. Minimilöner kommer utan tvekan dra ner löneläget och vi riskerar att få se en kraftfull devalvering av lönerna. Idag har den svenska fackföreningsrörelsen stor makt, men om spelreglerna på arbetsmarknaden flyttar över från kollektivavtal till lagstiftning, så kommer den svenska arbetsmarknadsmodellen aldrig att återhämta sig. Makten över vår arbetsmarknad- och socialpolitik har landat i EU och inskränker vår bestämmanderätt och inflytande kraftigt. Ungefär hälften av kommuner och regioners verksamhet påverkas av EU-lagstiftning, direkt eller indirekt. Det kan exempelvis handla om reglerande miljöbestämmelser vid byggandet av en ny förskola, hur lokaltrafiken ska upphandlas eller  gemensamma riktlinjer för sysselsättning och utbildning. Med andra ord sätter EU ramarna för svensk lokalpolitik, vilket i sin tur påverkar Landskronabornas vardag. 

Även på hemmaplan har Socialdemokratin sysselsatt sig med att svika arbetarna – bara för någon vecka sedan la Socialdemokraterna, som en eftergift till Centern och Liberalerna, ett förslag som syftar till att luckra upp arbetsrätten.

Socialdemokraterna lämnar över socialpolitiken till Bryssel, detta under parollen om solidaritet över landsgränserna. När Socialdemokraterna talar om solidaritet är det brukligt att de inte nämner kostnaderna för denna solidaritet och det kommer utan tvekan vara på samma vis idag. Det är lätt att vara solidarisk med andra människors pengar. I detta fall, våra skattemedel. 
Samtidigt som vi kan se fram emot en höjning av EU avgiften, kommer också kostnaderna för implementationen av den sociala pelaren att belasta medlemsländerna och då de rikare medlemsländerna. Konsekvenserna för Sverige ekonomiskt vet vi ännu inte, men med ett alltmer pressat ekonomiskt läge för välfärden, bör vi vara uppmärksamma på beslut som driver kostnader för Sverige. 

Denna utveckling är inget annat än en katastrof för Sverige och dess löntagare. Varför i hela friden har Socialdemokraterna sålt ut makten över den svenska arbetsmarknaden och den sociala välfärden? Kommer Sverige att gynnas av att ha samma nivå på barnbidrag, föräldraförsäkring som Grekland, Polen eller Frankrike? Kommer svenska arbetare att gynnas genom att t ex minimilöner sätts i Bryssel? Och vart lämnar det de svenska löntagarna som Socialdemokraterna säger sig värna om?

För det är detta vi har framför oss, det ska man vara klar över – svenskarna kommer inte bara få mindre i plånboken, utan de skattemedel som svenskarna genererar, kommer att lämna landet för att bygga upp andra länders välfärd. De svenska arbetarna lämnas utan möjlighet till inflytande och med en betydligt tunnare plånbok. 
Sverigedemokraterna anser att arbetsmarknads- och välfärdspolitik bygger på varje lands unika omständigheter, traditioner och ekonomiska möjligheter och ska bestämmas så nära medborgarna som möjligt. 

Reportern Ulf Kristofferson ställde för någon vecka sedan en fråga till Ylva Johansson. Han undrade; Är makten värd det?  Ylva Johanssons svar var JA, om det innebär att man håller högerextremister utanför beslutsfattandet, då är det värt det. 
Med “högerextrema” menas alla höger om liberalerna. En definition som rymmer alltfler väljare. 
Detta är priset som Socialdemokraterna har satt på löntagarnas trygghet på arbetsmarknaden 
– att hålla “högerextrema” utan inflytande.

Socialdemokratin har under de gångna åren svikit svenska löntagare. Den svenska socialdemokratin håller på att avskaffa sig själv och gå samma öde till mötes som socialdemokratin i övriga Europa. Kvar står ett idéfattigt och maktfullkomligt parti som helt har tappat sin ideologiska kompass både på riksnivå och här i Landskrona.

Vi hoppas att väljarna inser att Socialdemokraterna har övergett dem och vi hoppas att väljarna i Landskrona svarar med samma mynt.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd

Pia Törncrantz (SD)
SD-Kvinnor

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com. 
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser