Annons

Sveriges största ordenssällskap firar 200 år

Christina Hansson från Rebeckalogen Nr 81, Margrete Valdemarsdotter och Birger Zander från Odd Felllowlogen Nr 23 Urania berättar för eleverna på Öresundsgymnasiet om det nyinstiftade stipendiet.

Den internationella Odd Fellow Orden firar i år 200 år.  I Landskrona finns två av Svenska Odd Fellow Ordens 289 loger: Brödralogen Nr. 23 Urania, bildad år 1901, och Rebeckalogen Nr. 81 Margrethe Valdemarsdotter, bildad år 1994.
– Vi har tillsammans ungefär 300 medlemmar och har möten två gånger var i månaden, berättar Benny Ahnelöv, protokollsekreterare i B23 Urania.

Annons
 

Odd Fellow Orden är Sveriges största ordenssällskap och ett av de få som samlar båda kvinnor och män.
– Vi är politiskt och religiöst obundna och alla över 18 år kan ansöka om medlemskap. I Sverige har vi mer än 37 000 medlemmar fördelade över hela landet på 173 brödraloger och 116 Rebeckaloger, som den kvinnliga grenens loger kallas.

Ikväll firar Odd Fellow i Landskrona, såväl bröder som systrar, med jubileumsfest orderns lokaler på Östergatan.

Historia
Odd Fellow Orden har anor från mitten av 1700-talet och har sina rötter i skråväsendet och hantverksgillena i England. Den gren av Odd Fellow Orden som vi i Sverige tillhör arbetar efter regler och ritualer som huvudsakligen utformades 1819, då logen Washington Lodge No 1 bildades i USA. Redan då tillkom de fyra budord som allt sedan dess varit en beskrivning av Ordens
huvuduppgifter: Att besöka de sjuka, hjälpa de nödställda, begrava de döda och uppfostra de föräldralösa och Ordens symbol De tre länkarna som symboliserar Vänskap – Kärlek – Sanning.
– Vi arbetar för att göra världen lite bättre.

Humanitär verksamhet
En viktig del i Odd Fellow är den humanitära verksamheten. Vid logen Uranias 100-årsjubileum (2001) skänktes en avsevärd summa till medicinsk forskning
vid Lund Universitet. Dessutom har logerna i Landskrona genom åren stöttat Kvinnohuset, KRIS (Kriminellas Rätt i Samhället), Malvan, Parkinsonförbundet och häromåret började vi dela ut stipendium i enlighet med vår Ordens grundsatser Vänskap – Kärlek – Sanning till elever vid Öresundsgymnasiet.
– Vi planerar också att 2020 arrangera en semestervecka för behövande ensamstående föräldrar och barn vid Odd Fellows barnkoloni på Orust, informerar Benny Ahnelöv.

Jubileumsgåvan
Med anledning av 200-årsjbiléet har vi tillsammans med Odd Fellow Ordens drygt 37 000 medlemmar samlat till en Jubileumsgåva till stöd för forskning för barn med diabetes typ 1 samt till barn med medfödd hjärt-kärlsjukdom. Gåvan kommer att delas ut den idag i Stockholms stadshus.

Mer information om Odd Fellow Orden samt intresseanmälan för medlemskap finns på www.oddfellow.se

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser