Annons

27 utvalda elever prisades

Årets roligaste dag, brukar kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg framhålla att det är den dagen då Landskrona stads skolstipendium delas ut.

För elfte året i rad delades Landskrona stads skolstipendier ut till elever, på grund-, sär- och gymnasieskolan, som utmärkt sig inom fem kategorier. Stipendiaterna fick varsitt diplom och en check på tusen kronor.

Annons
 

Av cirka 5 360 grundskoleelever och 485 gymnasieelever i Landskrona blev 27 utvalda att motta stipendium på torsdagskvällen.

De glada och förväntansfulla eleverna var, tillsammans med sina vårdnadshavare och representanter från respektive skola, inbjudna till skolstipendieutdelningen i Stadshuset den 11 april.

Fem kategorier
Lärare, rektorer och verksamhetschefer är de som nominerat och valt ut just dessa bland så många andra duktiga elever. Sedan starten 2009 har nu nästan 325 elever fått del av stipendierna i någon av de fem kategorierna:

·         bästa kunskapsutveckling
·         bästa prestation
·         bästa kamrat
·         bästa innovation/entreprenörskap
·         fri nominering

STIPENDIATER 2019

BÄSTA KUNSKAPSUTVECKLING

Merlinda Muli, åk 6, Dammhagskolan
Du är ambitiös och engagerad i ditt skolarbete, och du är alltid förberedd, intresserad
och nyfiken. Genom ditt positiva sätt och dina goda studieresultat är du en bra
förebild för dina klasskompisar.

Ella Hjalmarsson, åk 5, Härslövs skola
Du är alltid positiv till skolarbetet och utmanar ständigt dig själv genom att göra det
lilla extra. Du är dessutom en god kamrat och har nära till skratt, vilket smittar av sig
på omgivningen.

Alex Gaerlan Pedersen, Grundsärskolan
Du har utvecklats mycket väl i alla ämnen och arbetar flitigt i klassrummet. Du visar
att du kan använda dina kunskaper, ord och begrepp i andra sammanhang.

Dafina Salihu, åk 8, Seminarieskolan
Du är ett föredöme för alla med ditt ambitiösa och strukturerade skolarbete och med
ditt fina sätt. Ditt engagemang och din flit har spridit sig till resten av klassen. Din
envishet och kämparglöd har på två år höjt ditt meritvärde fantastiskt mycket.

Frans Gorm Petersson, åk 9, Säbyholms Montessoriskola
Du vill alltid lära dig så mycket det går i alla ämnen, även om det ibland är svårt. Du
är lysande på att formulera dig, både i skrift och tal, och är alltid respektfull mot alla
ämnen och dess olika perspektiv.

Filippa Ahlberg, åk 7, Landskrona School of Sports
Du har efter en motig start överträffat dig själv. Du kombinerar skolarbetet med din
idrott på ett föredömligt sätt och gick ut första terminen i årskurs 7 med skolans
högsta betyg.

Eleonor Hellborg, åk 9, Engelska skolan
You are remarkably motivated in school,and you always takes responsibility for
your learning. You are graceful in your intelligence and patient in your frustrations.

Pascale Kortas, NA16, Öresundsgymnasiet
Trots nytt språk har studierna redan från början gått bra och du har nu nått absoluta
toppnivå, i framför allt de matematiska ämnena. Du fick skolans bästa resultat i
Wallenbergs fysiktävling.

Christine Faith Alperto Apostol, FBK Västervångskolan
Din extraordinära ambition genomsyrar allt du gör. På ett helt nytt språk tar du
ansvar för ditt lärande och visar stor kunskapsutveckling. Du imponerar med ditt
otroliga driv och trevliga bemötande.

Sanida Sabaredzovic, åk 5, Albanoskolan
Du har en förmåga att alltid prestera högt och dina studieresultat är höga. Du gör
alltid ditt bästa, både i och utanför klassrummet. Du är ett föredöme för alla.

BÄSTA PRESTATION

Ebba Johansson, åk 7, Glumslövs skola
Ditt stora intresse för matematik som ämne och fenomen har gjort att du arbetar med
matematik för högre årskurser, för att få räkna svårare och lära dig nya metoder och
finesser.

Anton Liebenhagen, åk 7, Sandåkerskolan
Oavsett hur väl du presterar söker du alltid efter möjligheten att utvecklas ytterligare.
I ditt lärande inkluderar du andra elever så de får syn på ny kunskap.

Manh Dung Nguyen, åk 9, Seminarieskolan
Du har en fantastisk förmåga att lösa problem av olika slag och slutar aldrig att
förvåna både klasskamrater och lärare.

Gentian Jashari, åk 4, Kunskapsskolan
Du har tagit till dig skolans arbetssätt på ett imponerande sätt. Du har hög
måluppfyllelse på dina redan högt uppsatta mål.

FRI NOMINERING

Samuel Mortenlind, åk 9, Glumslövs skola
Du har under hela din skoltid varit en fantastisk klasskamrat som skapar positiv
lärmiljö på och utanför lektionerna. Att fråga och ta till sig feedback är en självklarhet
för dig, som tillsammans med din positiva attityd till skolarbetet ger dig
valmöjligheter inför framtiden.

Rasmus Jacobsson, åk 9, Västervångskolan
Du utmärker dig i de flesta ämnen, teoretiska som praktiska, på ett imponerande sätt
och visar att hårt arbete resulterar i goda resultat.

Vendela Jönsson, åk 9, Resurscentrum
Du har visat ett stort engagemang i bildundervisningen. Du använder ett bildspråk på
en hög nivå och du har visat stora kunskaper när det gäller verktyg, material och
tillämpning av olika bildtekniker.

BÄSTA KAMRAT

Tuva Sjöholm, åk 9, Sandåkerskolan
Du utmärker dig med ditt rättspatos. Du besitter stort mod att ge dig i kast och föra
tal mot orättvisa. Du är en sann demokratikämpe, förkämpe för mänskliga rättigheter
och en god kamrat som värnar om dina klasskamrater.

Maja Willman, åk 6, Alléskolan
Du tar hand om och ser den som behöver hjälp och uppmuntran, både i klassrummet
och på skolgården. Du har gjort en god insats för kamrater på skolan genom att vara
jourkompis.

Ayham Kaddoura, åk 4, PeterSvenskolan
Du är ett föredöme på skolan. Du står för din åsikt, är lojal mot vänner men vågar
ändå säga ifrån om något är fel. Du ser när någon vän behöver stöttning både i
klassrummet och på raster.

Felicia Meechoke Wasankhasit, åk 8, Engelska skolan
Du visar alltid din bästa sida gentemot alla runt omkring dig. Du är uppmärksam och
hjälper dina kamrater att lyckas utan att tappa fokus på ditt eget arbete. Du är en
mycket god förebild för alla på skolan.

BÄSTA INNOVATION/ENTREPRENÖRSKAP

Nova Bergh, åk 7, Säbyholms Montessoriskola
Du är en mycket kreativ och fantasirik elev inom bild och slöjd. Du är nyfiken och
tänker ”utanför boxen” när du skapar dina alster. Du bjuder alltid in andra i ditt
arbete och är nyfiken på vad andra skapar. En riktig konstnärssjäl!

Eric Hallén och Isac Warnquist, åk 9, Kunskapsskolan
Ni är två fantasifulla människor med många idéer. Ni berikar skolan med ert positiva
engagemang för tekniska lösningar och utvecklingar av dessa. Ni har många idéer och
hjälper även era klasskamrater att nå sina mål och högre.

Tobias Ohlsson Bååth, Jakob Bjarke, Mahmoud Bisher, TE16,
Öresundsgymnasiet
Ni har gemensamt gjort en värdeflödesanalys på en del i företaget Alfdex produktion.
Er innovativa lösning och noggranna dokumentation har resulterat i att företaget
redan har börjat använda resultatet i verksamheten.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser