Annons

Ölbryggningens historia i Landskrona

Ölbryggningens kulturhistoria kommer att diskuteras på Landskrona museum.

Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet bedriver sedan 1985 en öppen seminarieverksamhet som syftar till att öka den historiska förståelsen för samhällsförändring ur ett underifrånperspektiv. i vår ska det pratas öl på Landskrona museum.

Annons
 

Under vårterminen bjuder Arbetshistoriska seminariets vid fyra tillfällen in till öppna föreläsningar. En av dessa sker på Landskrona Museum och har rubriken ”Från Krönleins till Finn. Bryggare och bryggeriarbete i Landskrona 1888 – 2018.”

Sett i ett historiskt perspektiv har öl och svagdricka haft en central position i det svenska kosthållet. Det var en energirik dryck som till skillnad mot vattnet var någorlunda rent. Bryggningen bedrevs småskaligt och hantverksmässigt i hemmen eller av små lokala bryggerier. Från 1800-talet slut industrialiserades branschen och bryggerierna blev allt större och allt färre. I Landskrona verkade Krönleins bryggeri mellan 1888 och 1962. Idag ser vi hur det växer fram lokala bryggerier, så kallade mikrobryggerier. I detta sammanhang ses det förindustriella hantverksmässiga bryggandet ofta i ett nostalgiskt skimmer. Under seminariet diskuterar historikern Mikael Ottosson från Lunds universitet och Joacim Larsen, VD på Brygghuset Finn i Landskrona ölbryggningens kulturhistoria, drivkrafter och framtid.

Det hela är ett samarrangemang mellan Centrum för arbetarhistoria, Landskrona museum och ABF och datum som ska ringas in i kalendern är torsdag 25/4, klockan 18.30 – 20.

Övriga öppna seminarier är:

  • Det söta samhället. En historia om socker och Staffanstorp – onsdag 13/2, kl 17.30 – 19, Biblioteket i Staffanstorp, Torget 1.
  • Malmö strumpfabrik – Kvinnliga arbetare och reklam för den moderna tidens kvinnor – torsdag 28/2, kl 18.30 – 20, ABF, Porslinsgatan 3 i Malmö.
  • Storgods, bönder och statare – måndag 27/5, kl 19 – 20.30, Biblioteket i Skurup, Kyrkogatan 31
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser