Annons

400 fyrverkeripjäser i beslag

Landskrona stads eget fyrverkeri syntes vida omkring på nyårsnatten.

Trots raketskjutningar på skolor och offentliga platser samt direkta attacker mot blåljuspersonal konstaterar Landskrona stad och polisen att de gångna helgerna varit lugnare jämfört med tidigare år avseende fyrverkerier. Bland annat har den fyrverkerirelaterade skadegörelsen på kommunens skolor varit mindre, uppger man i ett pressmeddelande på måndagen.

Annons
 

God samverkan och hög närvaro av polis, väktare och fältgrupp på platser som är särskilt utsatta har bidragit till en minskning av stöket kring nyår uppger man vidare.

Sedan flera år tillbaka samarbetar Landskrona stad i nära samverkan med räddningstjänst, polis och bevakningsgrupp för att minska den olovliga hanteringen av smällare och fyrverkerier.

De förebyggande insatserna sker och skede främst genom olika typer av information och dialog med ungdomar. Efter att kommunen fått samtal från oroliga Landskronabor tillsattes extra ordningsvakter i centrum och på öster.
– När vi summerar våra gemensamma insatser konstaterar vi att cirka 400 fyrverkeripjäser plockats från minderåriga och att vi tillsammans med fältgruppen haft ett trettiotal föräldrakontakter. Ett femtontal ungdomar har körts hem, säger Anders Enqvist, kommunpolis.

Jämfört med tidigare konstateras även att antalet fyrverkerirelaterade skador på skolorna är något färre i år (sex) jämfört med föregående år (åtta).

En nyhet i år var det nyårsfyrverkeri som kommunen arrangerade på Citadellområdet. Syftet var främst att erbjuda Landskronabor ett tryggt och säkert sätt att fira in det nya året på.

Trots en upplevd förbättring är samverkansparterna medvetna om att fyrverkerier och otillåtna smällare skapar fortsatt otrygghet, skadegörelse samt har en negativ inverkan på  miljön.
– Från stadens, räddningstjänstens och polisens sida kommer vi att fortsätta samverka för minskad, olovlig fyrverkerianvändning. Bland annat kommer vi att se över lokala ordningsföreskrifterna som reglerar klockslag för när fyrverkerier tillåts, säger Annika Persson trygghetssamordnare.  I dag säger dessa att ”fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får användas utan polismyndighetens tillstånd endast mellan klockan 16.00-04.00 på Valborgsmässoafton och Nyårsafton.”
– Tyvärr ligger det utanför vårt handlingsutrymme att totalförbjuda fyrverkerier men vi välkomnar kommande regeländring som innebär att ”vanliga konsumenter” kommer att behöva tillstånd och utbildning för att få köpa raketer med pinne. Det är även positivt att Tullverket sedan några månader har rätt att beslagta så kallade bangers, avslutar Annika Persson.

Läs mer: Stor insats fick stopp på värsta smällandet

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser