DEBATT - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Aktiv dödshjälp?

Sven Svederberg sitter i kommunfullmäktige på Centerpartiets enda mandat. Idag drar den tidigare läkaren en lans för sin kollegor inom det offentliga, nämligen polisen.
Sven Svederberg har en lång läkargärning bakom sig. Nu skriver han om aktiv dödshjälp i en debattartikel på Landskrona Direkt. I samma ämne har skrivit en motion till Centerpartiets riksstämma i höst.
– Tyvärr är det så att det finns religiösa krafter som inte kan se människan bakom lidandet, anser han.

Under mer än 40 års läkargärning har jag som husläkare vid två tillfällen fått frågan ”Vill du hjälpa mig att avsluta mitt liv”? Det hör till bilden att jag kände dessa kvinnor sedan många år. Båda hade drabbats av obotlig cancer och hade uppenbart dagar till enstaka veckor kvar att leva. Vid båda tillfällena satte jag mig ner och förklarade att det är olagligt för mig att bifalla önskemålet men skulle göra allt som stod i min makt för att behandla oro, ångest och smärta. Förklarade också att mitt uppdrag är att värna livet och inte att ta någons liv. 

Reaktionen på min information kommer jag aldrig att glömma. I den ena kvinnans ögon kunde jag läsa förakt. I den andras lyste hoppet i hennes ögon och efter svaret kunde jag enbart titta in i ett par tomma ögon. Jag som varit deras sista hopp övergav dem.

Vad hände sedan? Den första kvinnan försökte några dagar senare att ta sitt liv. Hon skar sig i handlederna och när de anhöriga kom på morgonen var hon medvetslös efter sin blodförlust. Hela lägenheten badade i blod. Patienten avled efter ett par dagar på sjukhuset. Den andra kvinnan avled inom en vecka på det servicehus hon bodde.

Detta är minnesbilder jag fått bära med mig sedan de inträffade. Du kanske tänker att jag kan vara stolt som lyckades hålla mig till lagar och förordningar. Men jag släckte deras sista önskan och hopp. Jag lämnade dem i sticket. Det enda jag kan känna så här efteråt är skam. 

Det är dags att ta frågan om aktiv dödshjälp på allvar. Det kan väl inte vara meningen att de bemedlade ska kunna åka till Schweiz och få aktiv dödshjälp medan andra inte har samma möjlighet. 

Hur går det till? Jag har inte med egna ögon sett arrangemanget själv men väl läst artiklar men i stort kan de se ut så här.
Patienten måste själv begära aktiv dödshjälp. Det kan aldrig vara en anhörig eller en annan person.

Om någon begär aktiv dödshjälp ska han/hon ha en obotlig, dödande sjukdom. 

Två oberoende läkare ska undersöka och bedöma om patienten på grund av en kronisk obotlig sjukdom befinner sig i livets slutskede. Patienten får inte heller vara psykiskt sjuk.

Inför den aktiva dödshjälpen ska tre dropp arrangeras så att patienten närhelst kan stänga av droppet om han/hon skulle ångra sig. I droppflaska nummer 3 finns det dödande giftet. 

Sven Svederberg (C)
Landskrona

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.

Bifoga en bild till din debattartikel samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag. Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Till arkivet