Nya namn i norr

Sedan tidigare finns Astrakan-, Aroma-, Amorosa- och Alicegården i norra Landskrona. Nu fortsätter Äppeltemat på nya gator.
Sedan tidigare finns Astrakan-, Aroma-, Amorosa- och Alicegården i norra Landskrona. Nu fortsätter Äppeltemat på nya gator.

Det byggs som aldrig förr i norra Landskrona. Och nu blir det till att plugga in nya adresser, inte minst för stans taxichaufförer som har att lära var exempelvis Åkerögatan och Ladugårdsgatan kommer att finnas.

Ett mer eller mindre stående inslag för stadsbyggnadsnämndens tretton ledamöter är numera att vid varje möte ta ställning till Lantmäteriets förslag på nya gatu- och kvartersnamn i norra Borstahusen.

Kvarteret Tomaten där det nu planeras för ett 15-tal friliggande villor samt ett område med flerbostadshus och en förskola kommer att nås via Äppelblomsgatan. Denna gata kopplar samman området med Segergatan och ansluter även till Hälsingborgsvägen. Inne i området kommer Fagerögatan och Åkerögatan att anläggas.
Äppelblomsgatan finns redan och på tur står nu Åkerögatan, säger planchef Johan Nilsson.

Kvarteret Tomaten kommer att brytas upp av lokalgator och parkmark. Här kommer nu de nya kvarteren Moroten, Sellerin, Bönan, Paprikan och Ärtan att bildas.

I detaljplanområde Bovieran strax intill fastställdes gatunamnen Utmarksgatan, Ladugårdsgatan, Säterigatan, Vårbruksgatan och Höstbruksgatan. Nämnden tillstyrkte även de nya kvartersnamnen Sockerbetan, Betfröet, Betfältet, Betsådden och Betskörden.

Till arkivet