Annons

Debatt: Replik till Postnord

Martin Hegardt, undervisar, skriver, och fotograferar. Han sitter även i utbildningsnämnden för Liberalerna.

Martin Hegardt, undervisar, skriver, och fotograferar. Han sitter även i utbildningsnämnden för Liberalerna.

Hej John

Tack för ditt brev. Jag är självklart mån om brevbärarnas arbetsmiljö, liksom för alla yrkesgrupper. Men, om yrkesgrupper inom vital samhällsservice som till exempel poliser, tycker att arbetsmiljön är dålig, slutar man då att beivra brott? Nej. Om brandmän tycker att arbetsmiljön är dålig, slutar man då att släcka bränder? Nej. Om läkare tycker att arbetsmiljön är dålig, slutar man då att operera? Nej. Om brevbärare tycker att arbetsmiljön är dålig, slutar man då att dela ut brev? Ja.

Det tycks råda en konflikt mellan några fastighetsägare och Postnord i Landskrona. Min hyresvärd, Lindström fastigheter hävdar i ett brev till hyresgästerna ”att både belysning och brevinkast uppfyller de normer vi har att förhålla oss till.”
Du och Postnord hävdar väl något annat? Mitt budskap är: Lös konflikten och blanda inte in oss hyresgäster.
Vi kan omöjligt påverka brevbärarnas arbetsmiljö.

Eftersom mina arbetstider inte går att förena med öppettiderna på Postnords företagscenter så konstaterar jag att min post inte går att nå från och med den 1 november. Det kommer säkerligen att orsaka mig stora bekymmer och jag undrar om detta är förenligt med gällande lagstiftning?

Med vänlig hälsning
Martin Hegardt

Läs mer i den aktuella debatten

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser