Annons

Debatt: Svar till Martin Hegardt

John McCormick är produktionschef vid  Postnord i Landskrona.

John McCormick är produktionschef vid Postnord i Landskrona.

Nyligen skrev Martin Hegardt ett öppet brev till Postnord.
Nu svarar John McCormick produktionschef vid Postnord i Landskrona honom.

 * * *

Hej Martin,

PostNord är den som ska tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten. Det innebär att vi varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan ska samla in och dela ut postförsändelser i hela Sverige.

Det här är ett uppdrag som vi är stolta över och på de allra flesta ställen i landet utför brevbärarna sitt uppdrag utan större bekymmer.

PostNord vill dela ut post. Men vi kan inte göra det till priset av våra brevbärares hälsa. Därför gör vi löpande en översyn av postinkast och postlådor, och där vi ser brister talar vi om det för fastighetsägaren. Det finns alltid flera olika sätt att göra förbättringar. Fastighetsägaren kan välja mellan att rätta till postinkasten eller belysningen, sätta upp postlådor, installera fastighetsbox eller att inte göra någonting.

I den överväldigande majoriteten av fallen enas PostNord och fastighetsägaren om en åtgärdsplan. I enstaka undantagsfall måste PostNord stoppa utdelningen och istället hänvisa de boende till att själva hämta ut sina försändelser på ett lämpligt brevbärarkontor. Det blir konsekvensen när arbetsmiljön är så dålig att våra brevbärares hälsa är hotad och att fastighetsägaren inte gjort en plan eller åtgärdat bristerna.

Ibland hörs påståendet att PostNord “hotar” med utdelningsstopp för att tvinga fram fastighetsboxar och på så sätt ökad produktivitet. Fastighetsboxar är i och för sig bra, både för de boende och för brevbärarna, men det är alltid arbetsmiljöskäl som ligger bakom, inte ökad produktivitet. Om inte inkastet i dörrarna är bra går det till exempel utmärkt att sätta upp en postlåda bredvid varje hyresgästs dörr för att utdelningsstoppet ska hävas.

Eftersom varken PostNord eller någon annan av landets postoperatörer äger postinkasten kan vi inte heller åtgärda arbetsmiljöbristerna. Därför behöver vi hjälp av fastighetsägarna. Det är tråkigt att postmottagarna drabbas, och vi hoppas förstås på en snar lösning även i fallet Regeringsgatan 71.

Med vänlig hälsning
John McCormick
Produktionschef
PostNord Landskrona

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser