Postkonflikten uppe på regeringsnivå

Vid en fastighet på Väster har man löst brevutdelningen med en postbox på gården.
Vid en fastighet på Väster har man löst brevutdelningen med en postbox på gården.
Vid en fastighet på Väster har man löst brevutdelningen med en postbox på gården.
Vid en fastighet på Väster har man löst brevutdelningen med en postbox på gården.

Vi noterar att den just nu pågående konflikten mellan Postnord och ett flertal fastighetsägare har hamnat på regeringens bord, detta efter ett initiativ av en Landskronabo.

– Jag skrev till riksdagsman Teres Lindberg (S) som sitter i trafikutskottet och som är statsrådsersättare för inrikesminister Anders Ygeman och bad henne agerar i frågan om postutdelning till bostaden. Jag undrar hur regeringen ställer sig till detta agerande från Postnord och borde inte JK eller JO agera i frågan, säger Claes Glader, drabbad postmottagare och fortsätter.
– Posten har levererat post till bostaden sedan postutdelningen startade för flera hundra år sedan. Min uppfattning är att Postnord bryter mot postlagen genom att man tvingar hushållen att hämta post på deras företagscentrum. För egen del innebär det en promenad på 3-4 km i vardera riktning om de inte betalar min bussbiljett. Jag anser inte att detta är rimligt. Man hänvisar dessutom till arbetsmiljöproblem utan att de har kopplat in arbetsmiljöverket, säger Claes Glader som bifogat Postnords brev till hushållen i Landskrona till den tjänstgörande statsrådsersättaren, Teres Lindberg.

Claes Glader anser att konflikten rent av är samhällsfarlig.
– Det finns exempel på folk som blivit avstängda från a-kassan och andra som fått inkassokrav för att räkningar inte kommit fram och blivit betalda i tid, säger han och menar om detta varit en vårdkonflikt så hade det varit löst.
– Då hade regeringen gått in och stoppat det hela och tillsatt en medlare.

Med anledning av Claes Gladers mejl samt den gångna helgens medierapportering om konflikten har Teres Lindberg skickat in en skriftlig fråga till ansvarigt statsråd.

Till arkivet