Annons
Fredagen den 21:e januari
1.8°C 9.7m/s
Dagens namn: Agnes, Agneta

Postkonfliken: Får man sätta upp en egen brevlåda?

Innan man sätter upp en egen brevlåda så bör man nog ha hört med fastighetsägaren innan.

Innan man sätter upp en egen brevlåda så bör man nog ha hört med fastighetsägaren innan.

Ytterligare 438 hushåll dras in i postkonflikten och frågan är om man får sätta upp en egen brevlåda?

Annons
 

För en månad sedan förvarnades cirka 400 hushåll i Pilåkern om stopp för postutdelning via brevinkasten så tillsvida att en handlingsplan inte upprättades av fastighetsägaren Svenska Hus om hur belysningen och brevinkasten skulle fixas till. Nu står 438 hushåll i 54 trappuppgångar på tur.
– Vi har tillskrivit hyresgästerna samt 16 olika fastighetsägare i ärendet, säger Thomas Lilja, produktionsområdeschef för Postnord i Landskrona.

Bakgrunden till konflikten har vi tidigare skrivit om i ett par artiklar och på måndag får de boende på Pilåkern hämta sin post på Postnords Företagscenter på Lodjursgatan.
– Mycket talar för det. Vi har haft en del samtal med Fastighetsägarna Syd men inte kommit till någon lösning, säger Thomas Lilja som trots att det finns lite tid kvar inte tycks hysa något större hopp för att konflikten löser sig innan dess.

Det finns i del trappuppgångar dock en del brevinkast som fixar kraven och här kommer posten att delas ut.
– Det kan vara att det finns ett fönster i trappan som gör att ljuset vid just någon dörr är tillräckligt eller att man har en annan modell av brevinkast än grannarna, förklarar Thomas Lilja vars kollegor har protokollfört samtliga aktuella brevinkast.
– I samband med att vi kartlade 1300 brevinkast förvarnades de boende så att de inte skulle tro att det var någon ”skummis” som gick runt och mätte brevlådorna och kollade efter vassa kanter.

Minimum 230 mm x 30 mm
– Vi följer de riktlinjer som finns och som vi också redogör för på vår hemsida, säger Thomas Lilja.
För att postutdelning i ett brevinkast ska uppfylla kraven på god arbetsmiljö krävs att det tydligt framgår vilka som bor i lägenheten, med en text som är minst 8 mm hög och att brevinkastet är minst 230 mm brett och 30 mm högt. Inkastet ska vara placerat mellan 60 och 125 cm över golvet och vara helt. Det får inte heller vara för trögt att öppna. Belysningen på våningsplanen ska uppgå till minst 200 lux och i trapporna till minst 100 lux.
Frågan är vad som händer om den enskilde hyresgästen sätter upp en godkänd brevlåda i rätt höjd i anslutning till sin dörr.
– Då delar vi ut posten, säger Thomas Lilja.
– Det kan dock vara bra att man säger det till oss.

I ett av husen som nu riskerar få indragen postutdelning bor Claes Glader och han menar att Postnord redan bitvis dragit in på utdelningen och att företaget bryter mot postlagen.
– De har under långa perioder inte levererat post och jag har påtalat detta vid ett flertal tillfällen. Det svar jag fått vid dessa tillfället var att de hade personalproblem. Till saken hör att jag prenumererar på en tidning som ska delas ut varje vardag med posten. Det har händer att den uteblir. Ibland över en vecka. .Jag tror att Postnord i Landskrona inte klarar sin uppgift – att leverera post till Landskronaborna, säger han och förtroende för postleverantören tycks vara körd i botten.

– Nu känner jag inte till detta enskilda fall men vi dokumenterar varje gång postutdelningen inte sker som den ska. Så det stämmer inte. Han får gärna ta kontakt med mig, säger Thomas Lilja.
Kontakt önskar produktionsområdeschefen även med en del fastighetsägare.
– Vi har skickat tre brev innan vi skickar det fjärde om förändringar i postutdelningen. Det är långt ifrån alla som svarar.

Många hushåll kan nu komma och att få flera kilometer till sin post och vi undrar varför inte exempelvis paketutlämningsställena runt om i staden kan nyttjas.
– Dels är det en säkerhetsfråga men samtidigt har vi huvudansvaret för postutdelningen från samtliga leverantörer till brevmottagaren så därför är det vårt Företagscenter som gäller, avslutar Thomas Lilja.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser