Nu trappas postkonflikten upp

Det så kallade Torgpalatset i hörnet Regeringsgatan/Skolallén är nu indraget i den konflikt som råder mellan Postnord och flera fastighetsägare. Detta kan komma att innebära att hyresgästerna i huset från och med den 1 november behöver ta sig ut till Lodjursgatan för att hämta sin post.
Det så kallade Torgpalatset i hörnet Regeringsgatan/Skolallén är nu indraget i den konflikt som råder mellan Postnord och flera fastighetsägare. Detta kan komma att innebära att hyresgästerna i huset från och med den 1 november behöver ta sig ut till Lodjursgatan för att hämta sin post.
Det så kallade Torgpalatset i hörnet Regeringsgatan/Skolallén är nu indraget i den konflikt som råder mellan Postnord och flera fastighetsägare. Detta kan komma att innebära att hyresgästerna i huset från och med den 1 november behöver ta sig ut till Lodjursgatan för att hämta sin post.
Det så kallade Torgpalatset i hörnet Regeringsgatan/Skolallén är nu indraget i den konflikt som råder mellan Postnord och flera fastighetsägare. Detta kan komma att innebära att hyresgästerna i huset från och med den 1 november behöver ta sig ut till Lodjursgatan för att hämta sin post.

Ännu råder ingen ljusning i den postutdelningskonflikt som finns i Pilåkern mellan Postnord och fastighetsägaren Svenska Hus. Skulle inget ske innan måndag kommer hyresgästerna i kläm och får helt enkelt finna sig i att traska iväg till Postnords Företagscenter på Lodjursgatan för att själva hämta sin post. Nu trappas konflikten dessutom upp.

Igår fick de boende på Skolallén 15 ett brev från Postnord om att förändringar i postutdelningen var att vänta då fastighetsägaren Lindström Fastigheter inte åtgärdat de brister som postföretaget anser föreligger. Detta innebär att även dessa brevmottagare från och med den 1 november får ta sig ut till Lodjursgatan.
– Jag fick veta detta av en av våra hyresgäster, säger Per Lindström, VD på Lindström Fastigheter.
Vi fick ett brev i somras av Postnord, att detta kunde bli aktuellt. Sen dess har vi inget hört. Vi har inte fått vare sig något beslut eller någon tidpunkt för när det skulle kunna bli aktuellt, berättar Per Lindström och menar att en nationell diskussion mellan fastighetsägarnas branschorganisation, Post- och Telestyrelsen och PostNord är nära förestående.

– Vi har följer de regler som gäller i en bostadsfastighet. Vi åtgärdar om det skulle finnas brister på brevinkasten eller om ljuset i trappuppgångarna är trasigt, säger Per Lindström som dock misstänker att Postnord har en annan agenda.
– Vi har en annan fastighet på Järnvägsgatan. Där fick vi anmärkningar på att ljuset inte var tillräckligt. Det hör till saken att vi nyligen bytt ut armaturerna där. Postnord är ute efter att det ska installeras postboxar i samtliga trappuppgångar men några sådana förpliktelser finns inte. De gör antagligen detta för att de vill klara sitt uppdrag med färre brevbärare, säger han.

– Om man har ett genuint intresse att förbättra arbetsmiljön för sina brevbärare borde man samverka med fastighetsägarna, poängterar Per Lindström och menar att så inte skett utan att företaget istället skickat ut anställda som kontrollerat brevinkasten och ljusförhållandena utan att det föregåtts av någon dialog.

Nyligen har den aktuella fastigheten, Torgpalatset, fått en ordentligt uppfräschad innergård.
Frågan är då om det inte fanns planer på att sätta upp postboxar i den väl tilltagna entrén i trapphuset, när man ändå var igång.
– Vi har funderingar kring detta och hur vi då ska göra med dörrarna. Det är som gjort för postboxar där, medger Per Lindström.
– Problemet är att det finns ytterligare två trapphus. I det ena skulle man kunna tränga in boxar men i det tredje är det för trångt, förklarar han.
– Vi har inget emot att göra arbetsmiljöförbättringar för brevbärarna, frågan är vem som ska bekosta det. Vi är intresserade av att få detta rättsligt prövat nationellt, säger Per Lindström och menar att hyresgästens behov ska beaktas.
– De vill ha sina brev levererade till lägenheten genom brevinkastet och inte till en postbox, vilket är det Postnord förordar. De rent av rekommenderar oss i slutet av sitt brev att kontakta fastighetsboxar.se för mer råd och information kring detta, säger Per Lindström.

Avslutningsvis, vad säger ni till era hyresgäster som kommer i kläm?
– Det är djupt beklagligt. Men det rena arbetsmiljökravet vilar på Postnord och detta är inget som dykt upp akut. Huset har stått här sedan 1939 och har såväl ljus som bra brevinkast i rätt höjd, avslutar Per Lindström.

Läs mer:

Till arkivet