Stopp för postutdelning

PostNords brev till hyresgästerna på Pilåkern.
PostNords brev till hyresgästerna på Pilåkern.
PostNords brev till hyresgästerna på Pilåkern.
PostNords brev till hyresgästerna på Pilåkern.

PostNord har under ett halvårs tid kartlagt samtliga brevinkast i flerfamiljshus i Landskrona.
Nu kommer domen. Först ut att drabbas är de boende på Ringvägen 1-17. Från och med den 3 oktober kommer de inte att få någon post utdelad om inte fastighetsägaren, Svenska Hus, innan dess gjort klar med en handlingsplan på hur de tänker åtgärda arbetsmiljön för brevbärarna.

PostNord har på senare tid kontaktat fastighetsägare i Landskrona och ställt krav på anpassningar av fastigheten som en förutsättning för att fortsätta med postutdelning till boende i flerfamiljshus. Företrädesvis har krav riktats för att förbättra brevbärarnas arbetsmiljö, vad gäller belysning samt postinkastens storlek, utformning och höjdläge.

I veckan fick de boende hos Svenska Hus på Pilåkern ett brev från PostNord där de fick veta att postutdelningen för alla postoperatörer alltså även Bring kommer att upphöra den 3 oktober och att de boende då istället får hämta sin post på PostNords Företagscenter på Lodjursgatan.
– Jag hoppas naturligtvis att detta ska lösas innan dess, säger Thomas Lilja, produktionsområdeschef för PostNord i Landskrona och förklarar tågordningen.
– Vi har haft flera kontakter med Svenska Hus och påtalat bristerna i fastigheten. Detta har även skett brevledes. Vi har nu skickat fyra brev men inga brister har åtgärdats. Vi vill se en åtgärdsplan på hur de tänker fixa belysningen och brevinkasten som dels är för små och på sina ställen saknas skruvar och på andra har vassa kanter, förklarar Thomas Lilja.
– Allt behöver alltså inte vara åtgärdat för att vi ska påbörja utdelningen igen men en acceptabel handlingsplan vill vi se, säger han och menar att förtaget vill agera förebyggande för brevbärarnas arbetsmiljö.

– Ett exempel är Heimstaden, en annan stor fastighetsägare i Landskrona där vi hade liknande bekymmer. Där löste det sig med att de gjorde en rejäl inventering. Satte in säkerhetsdörrar och uppförde postboxar istället. Det gör att de slipper ha brevbärarna springande i trapporna och samtidigt kan deras hyresgäster nu få större brev utdelade. Något som ligger helt rätt i dessa e-handelstider, säger Thomas Lilja.

Landskrona Direkt har försökt att komma i kontakt med företrädare för Svenska Hus utan att lyckas. Istället når vi Christian Alexandersson, vd för Landskrona Stadsutvecklingsbolag, i vilket bland annat Svenska Hus ingår.
– PostNord har skruvat år regelverket och har kontaktat ett flertal fastighetsägare i Landskrona. Även vi har en konversation om en fastighet som vi äger. Men jag visste inte att det har gått så långt som att posten inte kommer att delas ut, säger han.

Stadsutvecklingsbolaget bildades för att det skulle rensas upp i den oseriösa hyresmarknaden i Landskrona. Frågan är hur seriöst det är att låta hyresgäster få traska iväg till Lodjursgatan för att hämta sin post?
– Det får ni tala med Svenska Hus om. Men jag förstår att detta är ohållbart. Det måste helt enkelt lösas på något vis, säger Christian Alexandersson.

Avslutningsvis kan man undra om detta är början på en konflikt mellan fastighetsägare och PostNord.
Vi har att se dels till brevmottagaren men även till arbetsmiljön för våra brevbärare. Exempelvis om det är oskottat runt en fastighet efter ett kraftigt snöfall, så har vi ingen skyldighet att dela ut posten. På samma vis är arbetsmiljön undermålig här.
– Vi vill inte att brevbärarna ska komma till skada. Att vi nu driver detta mot Svenska Hus är helt enkelt för att de var först ut. Det kan absolut komma fler. Landskronahem har exempelvis samma problem i intilliggande fastigheter. Vi fullgör våra skyldigheter och vår plikt mot de boende genom att erbjuda ett utdelningsställe. Vi tjänar inget på detta och självklart hoppas jag att vi når en snar lösning, avslutar Thomas Lilja på PostNord.

Till arkivet