Annons

Globträdet gästade Glumslöv

Organisationen Globträdet gästade Landskrona Glumslövs Rotaryklubb i veckan och berättade om sin verksamhet som riktar sig till barn.

Organisationen Globträdet gästade Landskrona Glumslövs Rotaryklubb i veckan och berättade om sin verksamhet som riktar sig till barn.

I veckan gästades Landskrona Glumslövs Rotaryklubb av Globträdets ordförande, Kajsa Dahlström. Det är en ideell verksamhet som riktar sig till barn och deras frågor om framtiden.

Annons
 

Kajsa Dahlström, ordförande för Globträdet, har ägnat sitt liv åt teater, men hon började sin karriär med att starta en fotofirma i Viken tillsammans med fotografen Sam Samuelsson. Senare skulle båda ge sig ut i världen med en daglig budget på fem kronor. Under sin tid utomlands skaffade man sig såväl inspiration och erfarenheter som nya kontakter. Skådespelardrömmen höll sig dock vid liv och hon turnerade landet runt och besökte skolor med sin barnteater kallad Globteatern.
– Faktum är att man var först med undervisande teater i Sverige, säger Lennart Pettersson, president i Landskrona Glumslövs Rotaryklubb.

På 70-talets mitt fick SIDA upp ögonen för verksamheten och gav ekonomiskt stöd till föreställningen ”Varför är jorden arg?”. Syftet var att introducera barn till andra kulturer, genom ökat intresse och förståelse. Sammanlagt besöktes över 300 skolor. Kajsa Dahlström lyfter fram ett viktigt ögonblick som ändrade hennes och Globteaterns inriktning. En åttaårig flicka ställde frågan, ”tror ni verkligen att vi har en framtid?”. Detta gjorde att man alltmer riktade in sig på miljöfrågor. Det ledde fram till en resa där man besökte världens regnskogar och 1982 bildades föreningen Globträdet i Stockholm.

I dag fortsätter man driva Globträdet utifrån barns frågor om framtiden. Tillsammans med Förenta nationerna har man sedan 2001 skapat och drivit en mötesplats för barn i Nairobi. I ett sexårigt projekt ska man förbättra den, bland annat genom att göra den mer tillgänglig och synlig.

– Vi vill att världens ledare, forskare och vi andra aktivt lyssnar på barnen. Det har varit vårt tema och utgångspunkt under alla år, avslutar Kajsa Dahlström.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser