Myten om hembiträdet diskuteras

På torsdag klockan 18.30 kommer Ulrika Holgersson, docent i historia vid Lunds universitet till Landskrona museum. Under rubriken ”Hembiträdet och spelfilmen. Stjärnor i det svenska folkhemmets 1930 och 40-tal” jämför hon verkligheten med den bild som spelfilmen visade upp.

På 1930-talet debatterades hembiträdesfrågan i både Riksdagen och dagspressen. Eftersom hembiträden var en lågt värderad grupp på den svenska arbetsmarknaden flydde många från yrket. Samtidigt gjorde filmstjärnorna Tutta Rolf och Dagmar Ebbesen succé i rollerna som hembiträden i ”Vi som går köksvägen” respektive ”Hemslavinnor” och en hel genre av liknande filmer växte fram.
– Men om hembiträdena på vita duken ofta var starka kvinnor som rörde sig över klassgränserna, utkämpade de i verkligheten en fruktlös kamp för fackligt erkännande och drägligare arbetsvillkor, säger Hans Wallengren, föreståndare på Centrum för Arbetarhistoria.
– I torsdagens föredrag lyfts exempel upp på hur hembiträdet som filmstjärna ifrågasatte samhällets nedlåtande syn och blev ett språkrör för tankar kring den nya folkhemsideologin, avslutar Hans Wallengren.

Till arkivet