Annons

Hätsk debatt om väg genom Karlsundsområdet

Illustration: Jaenecke Arkitekter AB

Denna idéskiss orsakade en het debatt då kommunfullmäktige sammanträdde på måndagen. Illustration: Jaenecke Arkitekter AB

På måndagen togs beslut om att påbörja projekteringsarbetet med en ny gata som ska sammanbinda Pilåkersgatan och Hjalmar Brantings väg. Beslutet innebär att teknik- och servicenämnden får två miljoner kronor i ett investeringsanslag för projektering av gatan. Socialdemokraterna hade dock ett motförslag som röstades ner efter votering.

Annons
 

Debattens vågor gick höga när vägen som ska knyta samman Pilåkersgatan och Hjalmar Brantings väg diskuterades på måndagens kommunfullmäktigemöte. Treklövern och Sverigedemokraterna pratade sig varma för det förslag som kommunstyrelsen lämnat, ett förslag som bland annat innebär att projekteringen av vägen ska dra igång snarast möjligt.

Det som gjorde debatten het var den bild som bland annat Landskrona Direkt publicerat och som visar sträckningen på den väg som ska byggas.
– Detta är ingen ritning. Det är en idéskiss som visar alla som ska besluta hur man har tänkt sig. Slutresultatet blir dock ett annat, sa Mark Sarnik (L).

Oppositionen förklarade att de inte var emot att området skulle utvecklas eller att det skulle byggas en väg. De ville dock att föreningslivet skulle få vara med redan innan projekteringen.
– Föreningarnas oro är min oro, sade Leif Olin (S) som inte alls var övertygad om att det rörde sig om någon idéskiss.
– Jag var med på kommunstyrelsemötet där stadsbyggnadsförvaltningens chef Anna Thott presenterade idéerna. Och det var mycket detaljerat. Hon hade till och med namn på de olika gatorna. Så att det bara skulle vara en idéskiss tror jag inte på.

Trots majoritetens löften om att alla, såväl föreningar som privatpersoner, ska få komma till tals innan slutgiltigt beslut tas om gatan, så var misstänksamheten stor.
– Vi pratade med de ansvariga på ridklubben så sent som för några dagar sedan och de är fortfarande oroliga för vad vägbygget ska innebära. Därför tycker jag att de borde involveras i diskussionerna direkt, menade Eva Örtegren (S).

Efter en lång, och bitvis hätsk debatt, beslutades efter votering att teknik- och servicenämnden ska få de två miljonerna så att projekteringen kan ta fart.

Socialdemokraterna reserverade sig skriftligt mot beslutet.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser